Jun 27, 2014

Reconstituting the Stuff of the Nation

with Lerna Ekmekçioğlu

hosted by Chris Gratien

The World War I period irrevocably changed the life of Ottoman Armenians and ultimately heralded the end of Christian communities throughout most of Anatolia. However, following the Ottoman defeat in the war, the brief Armistice period witnessed efforts by Armenians in Istanbul to reconstitute their community in the capital. In this episode, Lerna Ekmekçioğlu explores these efforts and in particular activities to locate and gather Armenian orphans and widows dislocated by war and genocide.


Lerna Ekmekçioğlu is Assistant Professor of History at MIT. Her research focuses on the intersections of minority identity and gender in the modern Middle East. (see faculty page)
Chris Gratien is a doctoral candidate at Georgetown University researching the social and environmental history of the Ottoman Empire and the modern Middle East. (see academia.edu)

Episode No. 161
Release date: 27 June 2014
Location: Beyoğlu, Istanbul
Editing and Production by Chris Gratien
Bibliography courtesy of Lerna Ekmekçioğlu

Citation: "Reconstituting the Stuff of the Nation: Armenians of Istanbul during the Armistice Period," Lerna Ekmekçioğlu and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 161 (27 June 2014) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/06/armenian-widows-orphans-istanbul.html.

SELECT BIBLIOGRAPHY

Lerna Ekmekcioglu, “A Climate for Abduction, A Climate for Redemption: The Politics of Inclusion during and after the Armenian Genocide.” Comparative Studies in Society and History 55, no. 3 (2013): 522–53.

Uğur Ümit Üngör, “Orphans, Converts, and Prostitutes: Social Consequences of War and Persecution in the Ottoman Empire, 1914–1923,” War in History 19, 2 (2012): 173–92.

Taner Akçam, The Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire (Princeton: Princeton University Press, 2012), 287–339.

Victoria Rowe, “Armenian Women Refugees at the End of Empire: Strategies of Survival,” in Panikos Panayi and Pipa Virdee, eds., Refugees and the End of Empire: Imperial Collapse and Forced Migration in the Twentieth Century (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 164.

Keith David Watenpaugh, “The League of Nations’ Rescue of Armenian Genocide Survivors and the Making of Modern Humanitarianism, 1920–1927,” American Historical Review 115, 5 (2010): 1315–39, here 1315.

Matthias Bjørnlund, “‘A Fate Worse than Dying:’ Sexual Violence during the Armenian Genocide,” in Dagmar Herzog, ed., Brutality and Desire: War and Sexuality in Europe’s Twentieth Century (New York: Palgrave Macmillan, 2009), 16–58.

Vahé Tachjian, “Gender, Nationalism, Exclusion: The Reintegration Process of Female Survivors of the Armenian Genocide,” Nations and Nationalism 15, 1 (2009): 60–80

Vahé Tachjian, “Recovering Women and Children Enslaved by Palestinian Bedouins,” in Raymond Kévorkian and Vahé Tachjian, eds., The Armenian General Benevolent Union, One Hundred Years of History (Cairo: AGBU, 2006).

Katharine Derderian, “Common Fate, Different Experience: Gender-Specific Aspects of the Armenian Genocide, 1915–1917,” Holocaust and Genocide Studies 19, 1 (May 2005): 1–25.

Vahakn Dadrian, “Children as Victims of Genocide: The Armenian Case,” Journal of Genocide Research 5 (2003): 421–38.

Vahram Shemmassian, “The League of Nations and the Reclamation of Armenian Genocide Survivors,” in Richard Hovannisian, ed., Looking Backward, Moving Forward: Confronting the Armenian Genocide (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2003), 94.

Ara Sarafian, “The Absorption of Armenian Women and Children into Muslim Households as a Structural Component of the Armenian Genocide,” in Omer Bartov and Phyllis Mack, eds., In God’s Name: Genocide and Religion in the Twentieth Century (New York: Berghahn Books, 2001), 209–21.

Isabel Kaprielian-Churchill “Armenian Refugee Women: The Picture Brides 1920–1930,” Journal of American Ethnic History 12, 3 (1993): 3–29. Eliz Sanasarian, “Gender Distinction in the Genocidal Process: A Preliminary Study of the Armenian Case,” Holocaust and Genocide Studies 4, 4 (1989): 449–61.

Jun 21, 2014

"Little Pitchers Have Big Ears" | Children and the First World War160.     War and Childhood in the Ottoman Empire

This episode offers a brief overview of some of the ongoing research in the study of children and childhood in the Ottoman Empire during the First World War as well as some comments by Nazan Maksudyan and Yahya Araz, organizers of a workshop entitled "Little Pitchers Have Big Ears: Social and Cultural History of Children and Youth During the First World War" held at Kemerburgaz University in May of 2014.Complete list of papers:

Yahya Araz (Dokuz Eylül Üniversitesi), History of Children and Youth in the Ottoman Empire
Nazan Maksudyan (İstanbul Kemerburgaz University), Antaram's Journey: Armenian Children on the Road
Chris Gratien (Georgetown University), The Wanderings of Plastic Brains: History's Children and the Legacy of War
Melis Süloş (CUNY), War, Orphans and Military Education in the Late Ottoman Empire
Hülya Adak (Sabancı University), Fiction & Testimonies: Reconstructing Childhood During Genocide
Didem Yavuz Velipaşaoğlu (Rutgers University/New Jersey Institute of Technology), Hereke Factory-Campus : The Craft of the Orphan
Ella Ayalon (Tel-Aviv University), Jewish Orphan Relief in Jerusalem during the First World War and Its Aftermath
İrfan Davut Çam (Dokuz Eylül University), Savaşın Savunmasız Öznelerine Renkli Bir Kılavuz: Çocuk Duygusu
Atacan Atakan (Boğaziçi University), War Effect: Children's Journals and Formation of An Ideal Child in the 1910s in the Ottoman Empire

Jun 13, 2014

Osmanlı'da Mecnun Olmak

Fatih Artvinli

This episode is part of an ongoing series entitled History of Science, Ottoman or Otherwise.
 
Download the series
Podcast Feed | iTunes | Soundcloud

Yüzyıllar boyunca Tanrı’nın kimi zaman gizemi kimi zaman gazabı varsayılan delilik ve deliler, ondokuzuncu yüzyıl modernleşme düşüncesi ve pratikleri ile tıbbın ve psikiyatrinin temel konusu oldu. Deliliğin modern anlamda biyolojik nedenleri icat ve mekanları inşa edildi. Tanzimat’la beraber, tıbbi pratikler ve kamu sağlığı toplumsal düzenin sağlamanın temel araçlarından biri haline gelince, deliliğin ve delilerin Süleymaniye Medresesi’nde başlayan tarihi 1873’te Toptaşı Bimarhanesi’ne ve oradan da bugünkü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi’ne taşındı. Bu bölümde, Fatih Artvinli ile Osmanlı’nın son yüzyılında deliliğin Osmanlı toplumundaki anlamı ve mekanları üzerinden siyaset ve toplumla olan ilişkisini ele aldık.


Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli, Acıbedem Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesisidir. (academia.edu)
Seçil Yılmaz, CUNY Tarih Bölümü’nde Doktora Öğrencisi. Geç Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Dönemi’nde salgın hastalıklar, tıp ve toplumsal cinsiyet temaları çerçevesinde frenginin sosyal tarihi üzerine doktora araştırmasına devam etmektedir. (academia.edu)


Episode No. 159
Release date: 13 June 2014
Location: Acıbadem University, Istanbul
Editing and Production by Chris Gratien
Images and Bibliography courtesy of Fatih Artvinli

SEÇME KAYNAKÇA

Fatih Artvinli'nin yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır: Seraba Harcanmış Bir Ömür: Osman Bölükbaşı (Kitap Yayınevi, 2007) Delilik, Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013)

A. De Castro, “Biographie du feu le Dr.Mongeri”, Gazette Médicale d’Orient, Année : XXV, Janvier 1883, No:10, s.152-153.

Ali Seydi, “Tımarhaneyi Ziyaret”. Tanin. Sene: 1, No:12, 15 Receb 1326/30 Temmuz 1334 [12 Ağustos 1908].

Andrew Scull, The Insanity of Place/The Place of Insanity Essays on The History of Psychiatry. London: Routledge, 2006.

Arthur Stil ve Irving Velody, Rewriting the History of Madness Studies in Foucault’s Histoire de la Folie, London: Routledge, 1992.

Avni Mahmud, Muhtasar Emraz-ı Akliye. İstanbul: Ahmed İhsan ve Şurekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1326 [1910].

Edward Shorter, A History of Psychiatry From the Era of the Asylum to the Age of the Prozac. John Wiley&Sons, Inc. New York, 1997.

Fatih Artvinli, “Ali Enver’in Toptaşı Bimarhanesi Gözlemleri”, Toplumsal Tarih, s.194 (2010): 66-73.

İ. Hakkı Uzunçarşılı, “Beşinci Sultan Murad’ın Tedavisine ve Ölümüne Ait Rapor ve Mektuplar 1876-1905”. Belleten. s. 38 (1946): 332-333.

İzzettin Şadan, “Hatırat”. Bakırköy’de 50 Yıl. Faruk Bayülkem. İstanbul: İstanbul Matbaa Meslek Lisesi, 1977:130- 136.

John H. Davidson, “A Visit to a Turkish Lunatic Asylum”. The Journal of Mental Science, 21 October 1875: 408-415.

Joseph Melling ve Bill Forsythe (Edt.), Insanity, Institutions and Society, 1800-1914 A Social History of Madness in Comparative Perspective, London: Routludge, 1999.

Klaus Doerner, Madmen and the Bourgeoisie: A Social History of Insanity and Psychiatry, Oxford: Basil Blackwell, 1981.

Luigi Mongeri, Notice Statistique Sur Asile des Aliénées Solimanié a Constantinople pour période de dix ans comprise entre 1er Mars 1857 v.s et Féevrier 1867.v.s, Gazétte Medicale D’orient, Yıl: XII, No:3 Haziran 1868, s.39.

M. Fatih Andı (Hazırlayan) Bir Osmanlı Bürokratının Avrupa İzlenimleri Mustafa Sâmi Efendi ve Avrupa Risâlesi, İstanbul: Kitabevi, 1996.

Mazhar Osman, “Toptaşından Ayrılırken Bizdeki Bimarhanelerin Tarihi”. İstanbul Emrâz-ı Akliye ve Asabiye Müessesesi Senelik Mesaisi 1339-1340 Senelerine Mahsûs,İstanbul: Kader Matbaası, 1925: 3-8.

Mazhar Osman, Akıl Hastalıkları. İstanbul: Kader Matbaası, 1928.

Mazhar Osman, Tababet-i Ruhiye, 1. Cild, 1. Baskı, İstanbul: Matbaa-i Hayriye ve Şurekası, 1325/1909.

Michael W. Dols, Majnun: The Madman in Medieval Islamic Society. ed. Diana E. Immisch, Oxford: Clarendon Press, 1992.

Michel Foucault, Deliliğin Tarihi, çev. M. Ali Kılıçbay, 4. Baskı, Ankara: İmge, 2006.

Pliny Earle, “Medical Education and Institutions: A Visit to Thirteen Asylums for the Insane in Europe With Statistics”. The American Journal of Medical Sciences. s.25 (Kasım 1839): 127-130.

Raşit Tahsin, Seririyat-ı Akliye Dersleri, İstanbul: Arşok Garoyan Matbaası, 1920.

Roy Porter, Madness A Brief History. New York: Oxford University Press, 2002.

Roy Porter, The Patient’s View: Doing Medical History from Below”. Theory and Society. 14 (1985): 175-98.

Şahap Erkoç ve Fatih Artvinli, “Yabancılaşmak mı ? Delirmek mi ?”, Psikeart, 17 (2011): 7-11.

GÖRSELLER

Toptaşı Bimarhanesi Kadınlar Kısmı


Toptaş Bimarhanesi'nde erkek hastalar

Dr. De Castro (1829-1918)

Dr. Avni Mahmud Bey (1860-1921)

Dr. Luigi Mongeri (1815-1882)

Dr. Mazhar Osman (1884-1951)

1876 Bimarhaneler Nizamnamesi

Jun 7, 2014

Inside Ottoman Prisons

with Kent Schull

hosted by Chris Gratien

This episode is part of our series on Islamic law

Download the series
Podcast Feed | iTunesSoundcloud


While humans have devised no shortage of ways to punish each other throughout history, the rise of the prison and incarceration as a method for dealing with crime is primarily a nineteenth century phenomenon. In this episode, Kent Schull discusses his recent book about the development of the Ottoman prison system and explores the lives of Ottoman prisoners.

Stream via Soundcloud (US / preferred)

Kent Schull is Associate Professor of History at State University of New York, Binghamton. (see academia.edu)
Chris Gratien is a doctoral candidate at Georgetown University researching the social and environmental history of the Ottoman Empire and the modern Middle East. (see academia.edu)

Episode No. 158
Release date: 7 June 2014
Location: German Orient Institut, Istanbul
Editing and production by Chris Gratien
Bibliography courtesy of Kent Schull

Erzurum: the prison and prisoners
(Source: Keghuni, No. 1-10, 1903,
 2nd year, Venice, St Lazzaro) from
houshamadyan.org
SELECT BIBLIOGRAPHY

Schull, Kent F. Prisons in the Late Ottoman Empire: Microcosms of Modernity. 2014.

Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Pantheon Books, 1977.

Adams, Bruce F. The Politics of Punishment: Prison Reform in Russia, 1863-1917 (DeKalb, Ill: Northern Illinois University Press, 1996).

Ignatieff, Michael. A Just Measure of Pain: The Penitentiary and the Industrial Revolution, 1750-1850 (New York: Pantheon Books, 1978).

Maksudyan, Nazan, ‘Orphans, Cities, and the State: Vocational Orphanages (ıslahhanes) and Reform in the Late Ottoman Urban Space’, IJMES 43 (2011), pp. 493-511.

Peters, Rudolph. Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

Yıldız, Gültekin. Mapusane: Osmanlı Hapishanelerinin Kuruluș Serüveni, 1839-1908 (İstanbul: Kitabevi, 2012).

Abrahamian, Ervand. Tortured Confessions Prisons and Public Recantations in Modern Iran. Berkeley: University of California Press, 1999.