Feb 14, 2015

Turks Across Empires

with James Meyer

hosted by Nir Shafir and Ella Fratantuono

Pan-Turkism rose to prominence as a political ideology during the early twentieth century, heavily influenced by Muslim intellectuals that traveled between the Russian and Ottoman spheres. For many of these figures such as Yusuf Akçura, Ismail Gasprinski, and Ahmet Ağaoğlu, Pan-Turkism became the political movement that defined their legacies. However, as James Meyer explains in his new monograph entitled Turks Across Empires, these intellectuals engaged with numerous other issues of the period well before becoming the Pan-Turkists they are remembered as today. In this episode, Nir Shafir and Ella Fratantuono talk to James Meyer about this research and explore what the history of the Pan-Turkists tells us about the broader sociopolitical connections between Russia and the Ottoman Empire.

Feb 2, 2015

Yeni Çağ Osmanlı Hukuk Sistemi'nde Kadın Mülkiyet Hakları

Hadi Hosainy ile 17. yüzyıl İstanbulu'nda kadın mülkiyet hakları üzerine konuştuğumuz bu podcastımızda kadınların hukuki yollara başvurarak nasıl kendilerini koruduklarına ve Osmanlı toplumunun şeri hukukun kadını dezavantajlı bir konuma iten kurallarının nasıl arkasından dolandığına değindik. Toplumsal cinsiyetin hukukun işleyişine etkilerini tartıştık.