Sep 30, 2012

Osmanlı İmparatorluğu ve Yeni Askeri Tarihçilik

Kahraman Şakul

Türkçe yaptığımız ilk podcastimizde Kahraman Şakul ile Yeni Askeri Tarih üzerine konuşuyoruz. Aynı zamanda genel bir literatür değerlendirmesini de içeren bu podcastimizde, Yrd. Doç. Dr. Şakul bize Osmanlı tarihyazımında görece ihmal edilmiş bir alan olan Askeri Tarihin sadece savaş ve seferlerin tarihi olmadığını belirterek, verdiği çeşitli örneklerle bu tarihin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarını gözler önüne seriyor.

Military history is more than just writing about battles and strategy. It involves examining social, economic, and cultural issues as well. In our first Turkish language podcast, Kahraman Şakul explains why a new approach to military history of the Ottoman Empire--a relatively neglected field as of late--can both enrich and be enriched by other areas of social history, and he provides a historiographical overview of the new kind of military history.Osmanlı Askeri Tarihi üzerine uzmanlaşan Dr. Kahraman Şakul İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü'nde Yrd. Doç. olarak görev yapmaktadır (academia.edu)
Yeniçağ Akdeniz ve Osmanlı Imparatorluğu Tarihi üzerine uzmanlaşan Dr. Emrah Safa Gürkan Bahçeşehir Üniversitesi Tarih Bölümü'nde ders vermektedir (academia.edu)
Yakınçağ Orta Doğu Tarihi çalışan Chris Gratien Georgetown Üniversitesi'nde doktora yapmaktadır (academia.edu)

Select Bibliography

Kahraman Şakul, "Yeni Askeri Tarihçilik," Toplumsal Tarih, 198 (Haziran 2010) 31-36.

John A. Lynn, “The Embattled Future of Academic Military History”, The Journal of Military History, vol. 61, no. 4 (October 1997), s. 778-82.

Gábor Ágoston, Guns for the Sultan: Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire (New York: Cambridge University Press, 2005), Türkçe çevirisi: Barut, Top ve Tüfek : Osmanlı İmparatorluğu'nun Askeri Gücü ve Silah Sanayisi, çev. Tanju Akad (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2006)

Rhoads Murphey, Ottoman Warfare, 1500-1700 (London: UCL Press, 1999), Türkçe çevirisi: Osmanlı'da Ordu ve Savaş, 1500-1700, çev. Tanju Akad (İstanbul: Homer Kitabevi, 2007); Karen Barkey, Bandits and Bureaucrats: the Ottoman Route to State Centralization (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1997), Türkçe çevirisi: Eşkiyalar ve Devlet: Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi, çev. Zeynep Altok (İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999)

Virginia H. Aksan, Ottoman Wars 1700-1870: an Empire Besieged (Harlow: Longman/Pearson, 2007), Türkçe çevirisi: Kuşatılmış Bir İmparatorluk: Osmanlı Harpleri, 1700-1870, çev. Gül Çağalı Güven (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010)

Geoffrey Parker, The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)

Mehmet Yaşar Ertaş, Sultan’ın Ordusu: Mora Fethi Örneği 1714-1716 (İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2007)

Hakan Yıldız, Haydi Osmanlı Sefere: Prut Seferi'nde Organizasyon ve Lojistik (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006)

Kemal Beydilli, “İlk Mühendislerimizden Seyyid Mustafa ve Nizam-ı Cedid’e Dair Risalesi”, Tarih Enstitüsü Dergisi, XIII (1983-87)

No comments:

Post a Comment

Due to a rise in spam advertising, we now moderate all comments