Mitler, Gerçekler ve Yöntem

Bölüm 470

Sunucu: Işın Taylan

Son elli yılda Türkiye’de tarih yazımında neler değişti? Osmanlı tarihi çalışmalarında hangi kaynaklar, hangi yöntemlerle kullanılıyor? Bu bölümde Edhem Eldem ile son kitabı Mitler, Gerçekler ve Yöntem: Osmanlı Tarihinde Aklıma Takılanlar üzerinden tarihçiliği ve Türkiye’de tarih yazımı üzerine konuşuyoruz.

Click for RSS Feed
Katılımcı Biyografileri

Edhem Eldem Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde profesör ve Collège de France’da Uluslararası Türk ve Osmanlı Tarihi Kürsüsü sahibidir. Araştırmaları Doğu Akdeniz ticareti, Osmanlı Bankası tarihi, Osmanlı mezar kitabeleri, Osmanlı topraklarında arkeoloji tarihi, Osman Hamdi Bey, oryantalizm ve Osmanlı Batılılaşma süreci gibi konuları kapsamaktadır.

Işın Taylan Yale Universitesi Tarih Bölümü'nde doktora öğrencisi. On yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Osmanlı entellektüellerinin coğrafi bilgi üretimi üzerine çalışıyor.

Yapım ve Yayın


Bölüm No: 470
Yayınlanma Tarihi: 5 Ağustos 2020
Kayıt Yeri: Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
Ses Editörü: Işın Taylan
Müzik: Appreciation - Chad Crouch
Görseller ve Kaynakça Edhem Eldem'in müsaadesiyle


Görseller

Le Miroir dergisinin 25 Mayıs 1919 tarihli 287. sayısında törenden bir sahne. 

Toplumsal Tarih'in 261. sayısının kapağı (Eylül 2015).

Fausto Zonaro, Maomette II entra a Constantinopoli (II. Mehmed'in Konstantinopolis'e Girişi) 100x73 cm, tuval üzerine yağlıboya, 1903. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Koleksiyonu, İstanbul.

Üç boyutlu Osmanlı Arması anıtı, Bilecik. Fotoğraf: Rauf Kösemen

Başbakanlık Osmanlı Arşivi tarafından kullanılan CD

İlkokul öğretmeni bir devlet başkanı" L'Illustration, 4467 (13 Ekim 1928)

Servet-i Fünun kapağında Mustafa Kemal'in karatahta önünde fotoğrafı Servet-i Fünun 64/206-1680 (25 Teşrin-i Evvel [Ekim] 1928).

Toplumsal Tarih'in 188. sayısının kapağı (Ağustos 2009).

Asker ve mezar bağlantısı üzerine kurulmuş bir karikatür. Karagöz 281. Edhem Eldem Koleksiyonu. 

Kaynakça


Edhem Eldem, L’Empire ottoman et la Turquie face à l’Occident (Paris: Fayard, 2018).

_. Mitler, Gerçekler ve Yöntem. Osmanlı Tarihinde Aklıma Takılanlar (Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2018).“Ressamlar, Kaplumbağalar, Tarihçiler,” Toplumsal Tarih, 185 (May, 2009), pp. 20-30.

_. “Yeniçeri Mezartaşları Kitabı Vesilesiyle Yeniçeri Taşları ve Tarih Üzerine,” Toplumsal Tarih, 188 (August, 2009), pp. 12-23.

_. “Geç Osmanlı Döneminden Günümüze İntikal Eden Bir Kitsch Nümunesi: Arma-i Osmanî,” Toplumsal Tarih, 192 (December, 2009), pp. 56-65.

_. “Bir Etimoloji Sorunu: “Pezevenk” Kelimesinin Kökeni Hakkında,” Toplumsal Tarih, 199 (July, 2010), pp. 90-91.

_. “Bir Biyografi Üzerine Düşünceler: Edhem Paşa Rum muydu?,” Toplumsal Tarih, 202 (October, 2010), pp. 22-32.

_. “Garip Bir Haber Anlayışı: Bir Makale Nasıl Tahrif Edilerek Haber Yapılır?” Toplumsal Tarih, 205 (January, 2011), pp. 61-65.

_. “Osmanlı İpiyle Kuyuya İnmek,” Alt-Üst, 8 (October-November, 2012), pp. 34-36.

_. “Torosyan Belgeleri ve Sonrası,” Toplumsal Tarih, 230 (February, 2013), pp. 38-44.

_. “Osmanlı Tarihini Türklerden Kurtarmak," Cogito, 73 (Spring 2013), pp. 260-282.

_. “Türkiye’de Arkeoloji ve Siyaset,” Toplumsal Tarih, 232 (April, 2013), pp. 22-25.

_. “El-hayretü’l-azime fi’l-intihalati’l-garibe: Voltaire ve Şanizade Mehmed Ataullah Efendi,” Toplumsal Tarih, 237 (September, 2013), pp. 18-28.

_. “Kemalizm Öldü, Yaşasın Hamidizm,” Toplumsal Tarih, 247 (July, 2014), pp. 50-54.

_. “Début des Lumières ou simple plagiat? La très voltairienne préface de l’histoire de Şanizade Mehmed Ataullah Efendi," Turcica, 45 (2014), pp. 269-318.

_. “Ayasofya: Kilise, Cami, Abide, Müze, Simge,” Toplumsal Tarih, 254 (February, 2015), pp. 76-85.

_. “De quelle couleur était le cheval blanc de Franchet d’Espèrey? Petite enquête sur la vérité historique,” Véronique Schiltz (ed.), De Samarcande à Istanbul: étapes orientales. Hommages à Pierre Chuvin, II, Paris, CNRS Éditions, 2015, pp. 285-301.

_. “Torosyan Tartışmasını Bitiren bir Derleme: Tarih, Otobiyografi ve Hakikat,” Toplumsal Tarih, 261 (September, 2015), pp. 70-76.

_. “Tarihte Gerçek Üzerine Küçük bir Araştırma: İstanbul’un Beyaz Atlı Fatihi,” Toplumsal Tarih, 261 (September, 2015), pp. 22-33.

_. “A Shameful Debate? A Critical Reassessment of the ‘Torossian Debate’”, Journal of Genocide Research, 19/2 (2017), pp. 258-273.

_. “A Reply to the Responses by Taner Akçam and Ayhan Aktar”, Journal of Genocide Research, 19/2 (2017), pp. 292-297.

_. “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Adalet, Eşitlik, Hukuk ve Siyaset Üzerine,” Toplumsal Tarih, 288 (December 2017), pp. 24-37.

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.