Posts

Showing posts from January, 2013

Producing Pera

I. Selim imgesi ve 17. yüzyılda Osmanlı şehirlilerinin tarih algısı

Malaria: Global Themes and Ottoman Connections | Chris Gratien & Sam Dolbee

Diplomat bir Şehzade'nin portresi: II. Selim | Güneş Işıksel