Gelenekten Gelenekçiliğe: Osmanlı ve Müzik | Cem Behar

100.     Music and the Making of Tradition

Over the past century, a genre of music called Turkish classical music (sanat muzikisi) emerged as a would-be revival of traditional Ottoman/Turkish music that emerged during the sixteenth century. In this episode, Cem Behar clears up some widespread misconceptions about the history of this music and explains how we have gone from tradition to "traditionalism" with regards to the Ottoman musical past (note: podcast is in Turkish).

Bu ezber bozan podcastımızda Prof. Dr. Cem Behar bizlere 16. yüzyılın ortalarında zuhur eden geleneksel Osmanlı/Türk musikisinin modernizasyon projesi çerçevesinde bir çok "icat edilmiş gelenek" ile nasıl inkıta'ya uğratıldığını anlatıyor. Günümüz Türk Sanat musikisi ile Osmanlı dönemindeki musikinin kompozisyon ve icraları arasındaki farklılıklar üzerinde durarak "gelenek"in yerini nasıl "gelenekçilik"e bıraktığına dikkati çektikten sonra, geleneksel Osmanlı/Türk musikisinin bir çok karanlık yönüne ışık tutuyor.Prof. Dr. Cem Behar İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (see faculty page)
Yeniçağ Akdeniz Tarihi ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine uzmanlaşan Dr. Emrah Safa Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde ders vermektedir. (bkz. academia.edu)
Osmanlı Askeri Tarihi üzerine uzmanlaşan Dr. Kahraman Şakul İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesidir. (academia.edu)

Citation: "Gelenekten Gelenekçiliğe: Osmanlı ve Müzik," Cem Behar, Emrah Safa Gürkan, Kahraman Şakul, and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 100 (April 4, 2013) ttp://www.ottomanhistorypodcast.com/2011/04/music-modernization-tradition-ottoman-empire-behar.html.

SEÇME KAYNAKÇA

Cem Behar, Klasik Türk musikisi üzerine denemeler (İstanbul: Bağlam Yayınları, 1987).

Cem Behar, Ali Ufkî ve Mezmurlar (İstanbul: Pan Yayıncılık, 1990).

Cem Behar, Zaman, mekân, müzik: Klasik Türk musıkisinde eğitim (meşk), icra ve aktarım (İstanbul: Alfa Yayınları, 1993).

Cem Behar, Aşk Olmayınca Meşk Olmaz: Geleneksel Osmanlı Türk Müziği'nde Eğitim ve İntikal (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1998). 

Cem Behar, Musıkiden müziğe: Osmanlı / Türk müziği: gelenek ve modernlik (makaleler, kaynaklar, metinler) (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005).

Cem Behar, “The Ottoman Musical Tradition,” in The Cambridge History of Turkey, Volume 3: The Later Ottoman Empire, 1603-1839, ed. Suraiya N. Faroqhi (Cambridge: Cambridge University Press, 2006): 393-407.

Cem Behar, Şeyhülislâm'ın müziği: 18. yüzyılda Osmanlı/Türk musıkisi ve Şeyhülislâm Es'ad Efendi'nin Atrabü'l-âsâr'ı (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010).


Comments