Sep 23, 2014

Education, Politics, and the Life of Zabel Yessayan

with Jennifer Manoukian
hosted by Susanna Ferguson
This episode is part of a series on Women, Gender, and Sex in Ottoman history

Download the series
Podcast Feed | iTunes | Soundcloud

The late 19th century was a time of intellectual and cultural flourishing for the Armenian community in Constantinople, as a new generation of Armenian thinkers traveled to Europe to study, debated new ideas in the press, and settled on a new vernacular for their literary endeavors. Zabel Yessayan was one of the most important female figures of this generation, publishing articles on subjects including educational reform, art and aesthetics, and the question of women. In this podcast, Jennifer Manoukian discusses her new translation of Yessayan's memoir, The Gardens of Silihdar, and explores questions of women, gender, and politics in Yessayan's work.

Sep 12, 2014

Osmanlı’da Tütün İşçileri


Can Nacar

Ondokuzuncu yüzyılda gelişen üretim teknolojisiyle, sigaraya yönelik rağbet tütün üretiminde büyük bir  artışa yol açtı. Osmanlı’nın son döneminde gerek yerel gerekse uluslararası pazarların taleplerini arza dönüştürme çabası sonucunda 1880’lerden itibaren Osmanlı’da tütün üretimi daha önceki onyıllara oranla üç kat artış gösterdi. Hiç şüphesiz üretimdeki bu ani artış, tütünün coğrafi ve iklimsel olarak en iyi kalitede yetiştiriebildiği İskeçe, Kavala ve Samsun gibi tarımsal bölgelerle ile fabrika üretiminin gerçekleştirildiği İstanbul’da tütün üretiminde çalışan yerel ve mevsimlik işçi sayısında büyük bir artışı beraberinde getirdi. Tütün üretimindeki artışın en önemli unsurlarından ve üretimin temeli olan yerel ve mevsimlik işçilerin yaşam ve çalışma koşulları, tütün emeğinin bu dönemdeki örgütlenmesi ve emek süreci mücadelelerini Can Nacar’la konuştuk.