Yeni Çağ Osmanlı Hukuk Sistemi'nde Kadın Mülkiyet Hakları

Hadi Hosainy ile 17. yüzyıl İstanbulu'nda kadın mülkiyet hakları üzerine konuştuğumuz bu podcastımızda kadınların hukuki yollara başvurarak nasıl kendilerini koruduklarına ve Osmanlı toplumunun şeri hukukun kadını dezavantajlı bir konuma iten kurallarının nasıl arkasından dolandığına değindik. Toplumsal cinsiyetin hukukun işleyişine etkilerini tartıştık.   
Hadi Hosainy University of Texas at Austin'de doktora çalışmalarına devam etmektedir.
Yeni Çağ Akdeniz ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine yoğunlaşan Dr. Emrah Safa Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Bkz. academia.edu.

Bütün Türkçe bölümlerimize ulaşmak için buraya tıklayın

SEÇME BİBLİYOGRAFYA

-          Fariba Zarinebaf, Crime and Punishment in Istanbul, 1700-1800, (Berkeley: University of California Press, 2010)

-          Dror Ze’evi, “Women in 17th-Century Jerusalem: Western and Indigenous Perspectives,” International Journal of Middle East Studies, Vol 27, No 2 (1995), pp. 157-173.

-          Iris Agmon, Family and Court: Legal Culture and Modernity in Late Ottoman Palestine, (Syracuse: Syracuse University Press, 2006)

-          Beshara Doumani (ed), Family History in the Middle East: Household, Property, and Gender (Albany: SUNY Press, 2003)

-          Annelies Moors, Women Property and Islam: Palestinian Experience, 1920-1990, (New York: Cambridge University Press, 1995)

-          Leslie Peirce, Morality Tales: Law and Gender in Ottoman Court of Aintab, (Berkeley: University of California Press, 2003)

-          N. J. Coulson, Sccession in Muslim Family, (Cambridge University Press, 1971)

-          Ehud Toledano, As If Silent and Absent: The Bonds of Enslavement in the Islamic Middle East, (New Haven: Yale University Press, 2007).

Comments