Okumak ya da Dinlemek

Elif Sezer

Bölümü dinle
Podcast Feed | iTunes | Hipcast | Soundcloud

Osmanlı edebiyatında ‘halk’ edebiyatı ve ‘divan’ edebiyatı kategorileri homojen midir? Onsekizinci yüzyıl elyazmaları ve bu elyazmalarındaki okuma/okuyucu notları bize neler anlatıyor? Bu podcastte, Elif Sezer ile Osmanlı edebiyatını, yazılı ve sözlü kültür tartışmaları, elyazmaları ve Fîrûzşah hikayesi üzerinden konuşuyoruz.



Soundcloud (US / ABD)

Hipcast (Turkey / Türkiye)


Elif Sezer, İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih bölümünde doktora öğrencisi. Osmanlı Erken Modern kültür tarihi çalışmalarını özellikle kitap, okuma tarihi ve okuma pratikleri üzerine yoğunlaşarak devam ettirmektedir. (academia.edu)
University of Cincinnati Tarih bölümünden doktorasını alan Ufuk Adak, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki ceza politikaları ve hapishaneler üzerine uzmanlaşmıştır. (see academia.edu)
Zoe Griffith, Brown Üniversitesi'nde erken modern Akdeniz tarihi üzerine doktorasını yapmaktadır. (academia.edu)

YAPIM VE YAYIN

Bölüm No. 216
Yayın Tarihi: 10 December 2015
Kayıt Yeri: Koç RCAC
Ses Editörü: Onur Engin (Koç Üniversitesi ve Dr. Nina Ergin'in danışmanlığı'nda asistanlık desteği ile hazırlanmıştır.)
Müzik (archive.org): Guler Basu Sen - Yuce dagdan esen ruzgar sevgiliye selam gotur
Bibiliyografya ve resim: Elif Sezer'in müsadesiyle (resim: Hikâye-i Fîrûzşâh, Milli Kütüphane, 06 Mil Yz A 1285/1)

SEÇME KAYNAKÇA

Elif Sezer, The Oral and the Written in
Ottoman Literature (Libra, 2015)
Elif Sezer. The Oral and the Written in Ottoman Literature: The Reader Notes on the Story of Firuzşâh. Istanbul: Libra, 2015.

Tülün Değirmenci. “Bir Kitabı Kaç Kişi Okur? Osmanlı’da Okurlar ve Okuma Biçimleri Üzerine Bazı Gözlemler.” Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, volume 13, 2011, 7-43.

Walter J. Ong. Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojikleşmesi. İstanbul: Metis, 2014.

Nelly Hanna. In Praise of Books: A Cultural History of Cairo’s Middle Class, Sixteenth to Eighteenth Century. New York: Syracuse University Press, 2003.

İsmail Erünsal, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik. İstanbul: Timaş Yayınları, 2015.

William L. Hanaway, Jr, Love and War: Adventures from the Firuz Shah Nama of Sheikh Bighami, trans. New York:  Persian Heritage Series No. 19, 1974.

Mustafa Nihat Özön. Türkçede Roman. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993.

Öztürk, Zehra. “Osmanlı Döneminde Kıraat Meclislerinde Okunan Halk Kitapları.” Türkiyat Araştırmaları Literatür Dergisi 5/9, 2007.

Reşad Ekrem Koçu. Yeniçeriler. İstanbul: Nurgök Matbaası, 1996.

Comments