Mütareke İstanbul'unda Direniş ve Sol

Bölüm 415


Podcast'i indir
Feed | iTunes | GooglePlay | SoundCloud

Bu bölümde Erol Ülker ile 1918 - 1923 yılları arasında İstanbul'da işgal güçlerine karşı oluşan direniş hareketini, bu hareket içerisinde yer alan İttihatçılar'dan, komünistlere farklı kesimlerin siyasal faaliyetlerini, birbirileri ile olan ilişkilerini ve gerilimlerini konuştuk. Ayrıca dönem içinde çok canlı olan işçi hareketine ve aynı zamanda da İstanbullu gayr-i Müslimler tarafından bu dönemin nasıl deneyimlendiğine değindik.Stream via SoundCloud 


Katılımcı Biyografileri
Erol Ülker Tarihçi ve Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi. 2013 yılında "Sultanists, Republicans, Communists: The Turkish National Movement in Istanbul, 1918-1923" isimli tezini savunarak Şikago Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktora eğitimini tamamladı. Halen Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı'nda (TÜSTAV) Yönetim Kurulu üyesi, araştırma ve arşiv sorumlusu olarak görev yapmaktadır.
Önder Eren Akgül Georgetown University Tarih bölümünde doktora öğrencisi. Doktora tezini İzmir ve kırsal artalanının 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başında geçirdiği sosyal ve ekolojik dönüşüm üzerine hazırlıyor.

Yapım ve Yayın

Bölüm No: 415
Yayınlanma Tarihi: 20 Haziran 2019
Kayıt Yeri: Istanbul, Türkiye
Ses Editörü: Önder Eren Akgül ve Matthew Ghazarian
Müzik: Istanbul'dan Ayva Gelir Nar Gelir - Azize Tozem and Sari Recep
Görseller ve Kaynakça Erol Ülkerin müsaadesiyle

Görseller

Beyazit Meydanında bir Fransız Tankı (SALT Tahsin İspiroglu Koleksiyonu)
Zavallı İstanbulumuz şirketlerin esiridir (Tevhid-i Efkar, 16 Kasım 1923)
İzmir'in kurtuluşunun İstanbul basınında bir temsili, ''Dünden beri muradına ermiş olan bîdar ve mesud İzmir'imizin halaskar İslam ordusuna bir teşekkürü (Tevhid-i Efkar, 10 Eylül 1922)
Malta'da Esaret Esnasında Aka Gündüz ve Numan Usta (İstanbul Salt Araştırma, Feridun Fazıl Tülbentçi Koleysiyonu)
Mustafa Suphi (sağda), Ethem Nejat (ortada), İsmail Hakkı (solda) (TÜSTAV Görsel, İşitsel Arşiv Fonu)

Bibliyografya


Akal, Emel, Moskova-Ankara-Londra Üçgeninde İştirakiyuncular, Komünistler ve Paşa Hazretleri, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.

Akbulut, Erden ve Mete Tunçay, Beynelmilel İşçiler İttihadı (Mütareke İstanbulu'nda Rum Ağırlıklı Bir İşçi Örgütü ve TKP ile İlişkileri), İstanbul: Sosyal Tarih Yayınları, 2009.

Akbulut, Erden ve Mete Tunçay,, İstanbul Komünist Grubu'ndan Türkiye Komünist Partisi'ne, 1919-1926, 1. Cilt 1919-1923, İstanbul: Sosyal Tarih Yayınları, 2013.

Akşin, Sina, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele (3 Cilt), İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2010

Criss, Nur Bilge, İsgal Altında İstanbul, 1918-1923, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.

Özkan, Asaf, İşgal İstanbul'unda İstihbarat ve Eylem Mim Mim Grubu, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınevi, 2015.

Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye'de Siyasal Partiler. Cilt 2: Mütareke Dönemi, 1918-1922, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.

Tunçay, Mete, Türkiye'de Sol Akımlar, 1908-1925, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.

Zürcher, Eric Jan, Milli Mücadelede İttihatçılık, İstanbul: İletişim Yayınları, 2010.

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.