İstanbul'un Teneke Mahalleleri


Bölüm 418

Sunucu: Can Gümüş

Podcast'i indir
Feed | iTunes | GooglePlay | SoundCloud

Bu bölümde Egemen Yılgür ile 19. yüzyılın son çeyreğindeki kitlesel göç hareketlerinin yarattığı konut talebiyle eş zamanlı olarak yaygınlaşmaya başlayan teneke mahalleleri üzerine yürüttüğü araştırmaları üzerine sohbet ettik. Bomonti, Nişantaşı ve Kumkapı'daki teneke mahalleleri temelinde, bu mekânsal odakların oluşumuna yol açan toplumsal ve siyasi süreçleri inceledik; göç ve kent yoksulluğu bağlamında farklı toplumsal gruplara mensup mahalle sakinlerinin birbirleriyle ve devletle olan ilişki ve gerilimlerini, sosyal mobilite imkânlarını ve kent deneyimlerini detaylandırdık.Stream via SoundCloud 


Katılımcı Biyografileri
Egemen Yılgür Doktora derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji programından, "Geç-Peripatetik Roman Tütün İşçilerinde Ücretli İstihdam ve Politikleşme Deneyimleri" başlıklı teziyle aldı. Halen Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesidir.
Can Gümüş Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ndeki doktora çalışmalarına, geç Osmanlı dönemi kentlerinde halk sağlığı ve kentleşme ilişkisini incelediği araştırmasıyla devam ediyor.

Yapım ve Yayın

Bölüm No: 418
Yayınlanma Tarihi: 6 Temmuz 2019
Kayıt Yeri: Istanbul, Türkiye
Ses Editörü: Taylan Güngör
Müzik: "Turkish Lady Face" by The Underscore Orkestra
Görseller ve Kaynakça Egemen Yılgür'ün müsaadesiyle

Görseller

"Quartier de Mohadjirs (près Koum-Kapou)" (1870), Guillaume Berggren via Getty Digital Collections (http://hdl.handle.net/10020/2002r33)Bibliografya

Cavit Orhan Tütengil, Temeldeki Çatlak. İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1975.

Cem Behar, A Neighbourhood in Ottoman Istanbul Fruit Vendors and Civil Servants in the Kasap İlyas Mahalle. New York: State University of New York Press, 2003.

Egemen Yılgür, 19. Yüzyıl İstanbul'unda Teneke Mahalleler: Kumkapı-Kadırga ve Nişantaşı-Taşocağı Örnekleri. Açık Alan Sanat ve Tasarım Dergisi, 1:1 (2019), 90-114.

Egemen Yılgür, Teneke mahalles in the late Ottoman capital: A socio-spatial ground for the co-inhabitation of Roma immigrants and the local poor, Romani Studies, 28:2 (2018), 157-194.

Egemen Yılgür, Lofçalı Muhacirler Mahallesi: Kentsel Mekânın Üretimi Bağlamında Peripatetik Toplumsal Organizasyon Biçimleri, Modus Operandi, 1:4 (2016), 177-210.

Egemen Yılgür, Nişantaşı Teneke Mahallesi: Mekânsal Dönüşümün Algısal ve Sosyolojik Arka Planı, MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2013), 31-48.

Egemen Yılgür, Nişantaşı Teneke Mahallesi: Teneke Mahalle Yoksulluğundan Orta Sınıf Yerleşimine. İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.

Ekmel Zadil, İstanbul'da Mesken Meseleleri ve Gecekondular, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 2 (1949)

İlber Ortaylı, İstanbul'un Mekânsal Yapısının Tarihsel Evrimine Bir Bakış, Amme İdaresi Dergisi, 19:2 (1977).

Jean F. Perouse, Deconstructing the Gecekondu, European Journal of Turkish Studies, 1 (2004)

Kemal Karpat, Türkiye'de Toplumsal Dönüşüm Kırsal Göç, Gecekondu ve Kentleşme. İstanbul: Timaş, (2016).

Mahir Gençay, Gecekondu Problemi. Ankara: İmar ve İskan Bakanlığı Yayınları, 1962.

Münir Güney, Üsküdar Kazasında Gecekondu Problemi ve Başlıca Meseleleri, 1963-1964 Ders Yılı Sosyoloji Konferansları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Neşriyatı, 1964.

Ruşen Keleş, 100 Soruda Türkiye'de Şehirleşme Konut ve Gecekondu. İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1972.

Sedat Hakkı Eldem, Elli Yıllık Cumhuriyet Mimarlığı, Mimarlık 11-12, 1973.

Sema Erder, İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye. İstanbul: İletişim, 1996.

Şükrü Aslan, 1 Mayıs Mahallesi 1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent. İstanbul: İletişim, 2004.

David Drakakis-Smith, Slums and Squatters in Ankara: Case Studies in Four Areas of the City, The Town Planning Review, 47:3 (1976).

Tansı Şenyapılı, "Baraka"dan Gecekonduya Ankara'da Kentsel Mekânın Dönüşümü. İstanbul: İletişim, (2004).

Oğuz Işık and Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk Sultanbeyli Örneği. İstanbul: İletişim, 2003.

Tahire Erman and Süheyla Türkyılmaz, Neighbourhood Effects and Women's Agency Regarding Poverty and Patriarchy in a Turkish Slum, Environment and Planning A 40, 2008.


Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.