I. Selim imgesi ve 17. yüzyılda Osmanlı şehirlilerinin tarih algısı

Tülün Değirmenci

Günümüzde tarihin nasıl algılandığı, yeniden üretildiği, sembolize ve politize edildiği tartışılırken, geçmiş toplumların kendi geçmişlerini nasıl algıladıkları sıklıkla gözden kaçmaktadır. Bu podcastımızda Yard. Doç. Dr. Tülün Değirmenci resimli el yazmalarındaki I. Selim (1512-1520) imgesi üzerinden 17. yüzyıl Osmanlı şehirlilerinin tarih algısını  inceliyor. Siyaset, popüler algı ve tarihyazımı arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermekle kalmıyor, ikonografi, kitap üretimi ve okuma kültürü gibi Osmanlı entellektüel tarihinin önemli mevzularını da mercek altına alıyor.

In spite of lively debate regarding how history is reconstructed today, historians have paid less attention to how past societies perceived their own past. In this episode, based on a seventeenth-century illustrated manuscript, Tülün Değirmenci explores how 17th century Ottoman city-dwellers perceived the controversial figure of Sultan Selim I (note: this episode is in Turkish).


iTunes

Osmanlı Sanat Tarihi, Resimli Kitaplar ve Okuma Kültürü üzerine eserler veren Yard. Doç. Dr. Tülün Değirmenci Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde ders vermekte ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde Senior Fellow olarak araştırma yapmaktadır. (see academia.edu).
Yeniçağ Akdeniz ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine uzmanlaşan Dr. Emrah Safa Gürkan Bahçeşehir Üniversitesi Tarih Bölümü'nde ders vermektedir. (see academia.edu)

Citation: "I. Selim imgesi ve 17. yüzyılda Osmanlı şehirlilerinin tarih algısı," Tülün Değirmenci, Emrah Safa Gürkan, and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 89 (January 19, 2013) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2013/01/sultan-selim-image-art.html.

SEÇME KAYNAKÇA


Selahattin Tansel, Yavuz Sultan Selim, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yay. 1969.

 Feridun M. Emecen, Yavuz Sultan Selim, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2010

 Şehabeddin Tekindağ, “Selim-Nâmeler,” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, 1 (Ekim 1970),…

Ahmet Uğur, “Selim-Nâmeler,” Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XXII, (1978): 367-379

Tülün Değirmenci, “Bir kitabı kaç kişi okur? Osmanlı’da Okurlar ve Okuma Biçimleri Üzerine Bazı Gözlemler,” Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, 13 (Aralık 2011): 7-43.

Tülün Değirmenci, “Şah İsmail’in Gözdesi Tâclı Hanım’ın Tasviri,” Toplumsal Tarih, 211 (Temmuz 2011): 42-45.

Bağcı, Serpil, Filiz Çağman, Günsel Renda ve Zeren Tanındı. Osmanlı Resim Sanatı, (İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2006).

Images


Bayezid II fighting his son Selim at Uğraşdere (Selīm-nāme, TSMK, H. 1597-8, f. 44a)
Selim I fighting his brother Ahmed (Selīm-nāme, TSMK, H. 1597-8, f. 83b)
Bayezid II's Funeral (Selīm-nāme, TSMK, H. 1597-8, f. 62a)
Battle of Chaldiran (Selīm-nāme, TSMK, H. 1597-8)
Selim I on his deathbed (Selīm-nāme, TSMK, H. 1597-8, f. 267a)

Music: Golden Horn Ensemble - Tanbur Taksimi

Comments