Sultan ve Musahipleri | Günhan Börekçi123.    Yönetici Elitler ve Osmanlı Siyaset Dünyası

Erken modern Osmanlılar'ın küçük bir beylikten cihanşümül bir imparatorluğa dönüşmesi esnasında karşılaşılan zorluklar ve ihtiyaçlar Devlet-i Al-i Osman'ın yönetici elitleri arasındaki ilişkilerin ve dengelerin sürekli bir şekilde yeniden düzenlenmesini gerekli kıldı. Teorik siyaset felsefesi ile pratik günlük siyasetin arasındaki farklılıkları tartıştığımız bu podcastımızda, Günhan Börekçi ile "musahib" kavramı üzerinde durduk. Padisah'ın bu "refik" ve "nedim"lerinin dışarıdan eklemlendikleri Osmanlı siyasetinde oynadıkları etkin rolü mercek altına aldık.
Yeniçağ Osmanlı Tarihi üzerine uzmanlaşan Dr. Günhan Börekçi İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (see academia.edu)
Yeniçağ Akdeniz ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine uzmanlaşan Dr. Emrah Safa Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (see academia.edu)

Citation: "Sultan ve Musahipleri," Günhan Börekçi, Emrah Safa Gürkan, and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 123 (September 19, 2013) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2013/09/sultan-political-elite-ottoman-empire.html.

SEÇME KAYNAKÇA

Günhan Börekçi, “Factions and Favorites at the Courts of Sultan Ahmed I (r. 1603-1617) and His Immediate Predecessors,” basılmamış doktora tezi, Ohio State University, 2011.
Tülün Değirmenci, İktidar Oyunları ve Resimli Kitaplar: II. Osman Devrinde Değişen Güç Sembolleri (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012).
Antonio Feros, Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
Baki Tezcan, The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World (New York: Cambridge University Press, 2010).
Ebru Turan, The Sultan's Favorite: Ibrahim Pasha and the Making of the Ottoman Universal Sovereignty in the Reign of Sultan Suleyman (1516-1526), basılmamış doktora tezi, University of Chicago, 2007.

Comments