Sultan ve Musahipleri | Günhan Börekçi123.    Yönetici Elitler ve Osmanlı Siyaset Dünyası

Erken modern Osmanlılar'ın küçük bir beylikten cihanşümül bir imparatorluğa dönüşmesi esnasında karşılaşılan zorluklar ve ihtiyaçlar Devlet-i Al-i Osman'ın yönetici elitleri arasındaki ilişkilerin ve dengelerin sürekli bir şekilde yeniden düzenlenmesini gerekli kıldı. Teorik siyaset felsefesi ile pratik günlük siyasetin arasındaki farklılıkları tartıştığımız bu podcastımızda, Günhan Börekçi ile "musahib" kavramı üzerinde durduk. Padisah'ın bu "refik" ve "nedim"lerinin dışarıdan eklemlendikleri Osmanlı siyasetinde oynadıkları etkin rolü mercek altına aldık.
Yeniçağ Osmanlı Tarihi üzerine uzmanlaşan Dr. Günhan Börekçi İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (see academia.edu)
Yeniçağ Akdeniz ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine uzmanlaşan Dr. Emrah Safa Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (see academia.edu)

Citation: "Sultan ve Musahipleri," Günhan Börekçi, Emrah Safa Gürkan, and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 123 (September 19, 2013) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2013/09/sultan-political-elite-ottoman-empire.html.

SEÇME KAYNAKÇA

Günhan Börekçi, “Factions and Favorites at the Courts of Sultan Ahmed I (r. 1603-1617) and His Immediate Predecessors,” basılmamış doktora tezi, Ohio State University, 2011.
Tülün Değirmenci, İktidar Oyunları ve Resimli Kitaplar: II. Osman Devrinde Değişen Güç Sembolleri (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012).
Antonio Feros, Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
Baki Tezcan, The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World (New York: Cambridge University Press, 2010).
Ebru Turan, The Sultan's Favorite: Ibrahim Pasha and the Making of the Ottoman Universal Sovereignty in the Reign of Sultan Suleyman (1516-1526), basılmamış doktora tezi, University of Chicago, 2007.

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.