Bathing in the Bosphorus

with Burkay Pasin

hosted by Kalliopi Amygdalou

The public bath or hamam was fixture of most Ottoman towns. When interest in seaside summer spaces grew during the nineteenth century, this urban space was adapted to an aquatic one in the form of sea baths that littered the Bosphorus and appeared in some other coastal cities of the Ottoman Empire. In this episode, Burkay Pasin offers an overview of this emergent public space, which he describes as a transitional point in the transition from the private, gender segretated spaces of the hamam to the form of the public beaches found in Turkey today.

Stream via Soundcloud (preferred / US)
Stream via Hipcast (Turkey / Türkiye)

Burkay Pasin is completing a doctorate in history at Middle East Technical University in Ankara and is currently a lecturer at Izmir University of Economics (see faculty page)
Kalliopi Amygdalou is a doctoral candidate in the Bartlett School of Architecture at University College in London working on the relationship between national historiographies and the built environment in Greece and Turkey (see academia.edu)

Episode No. 145
Release Date: 15 February 2014
Location: Izmir, Turkey 
Editing and Production: Chris Gratien and Serkan Şavk
Image and bibliography courtesy of Burkay Pasin (see below)

This episode is part of our series on Urban Space in the Ottoman World

IMAGES

Salacak Sea Baths, 1875 by Kargopulo (Source: Evren, 2000 p.16)

Women’s section of the sea bath in Moda, 1920s by Ali Enis Oza (Source: Gökhan Akçura Archive)

Interior pool of a sea bath for males (Source: Evren, 2000 p.40)


SELECT BIBLIOGRAPHY

Ali. S., 1918. Hamamlar, Deniz Hamamları ve Denizde Banyo: Banyoların Tesirat-ı Şifaiye ve Fevâid-i Sıhiyyesi ve İstihmamın Suret-i İcrasındaki Şerâit-i Sıhiyye, Ayyıldız Matbaası, İstanbul
Alus, S. M., 1994. Eski Deniz Hamamları, İstanbul için Şehrengiz, İstanbul, pp. 125-129.
Ammann, L., 2006. "Private and Public in Muslim Civilization." In Göle N. & Ammann L. (Eds.), Islam in Public: Turkey, Iran and Europe, İstanbul: Bilgi University Press, pp. 77-125.
Arık, Ş., 2005. "Türk Romanında İlginç Bir Mekan Unsuru: Deniz Hamamları." In: Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 13, No: 2, Kastamonu, pp. 633-638.
Beyoğlu, S., 2004. "Osmanlı Deniz Hamamları," In: Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniversitesi, Sayı: 5, Yıl: 3/2004, pp. 53-73.
Çelebi. E., 1894. Seyahatname, c.1, İstanbul: İkdam Matbaası.
Ergin. O. N., 1914. "Umumi Deniz Hamamları Hakkında Nizamname," Mecelle-i Umur-ı Belediye, Dersaadet, İstanbul.
Es, H. F., 1987. "Eski Deniz Hamamları." In Hürriyet Gazetesi. 2 Ağustos 1987, İstanbul.
Evren, B., 2000. İstanbul’un Deniz Hamamları ve Plajları. İstanbul: İnkilap Kitabevi.
Hamadeh, S., 2010. Şehr-i Sefa: 18. Yüzyılda İstanbul. İstanbul: İletişim Yayınları.
Işın, E., 1999. "Hamam’dan Banyo’ya Peştemaldan Mayoya Türk Deniz Kültürü," In: İstanbul’da Gündelik Hayat, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, pp. 211-218.
Kamil, Ş., 1894. "Deniz Hamamları ve Denizde Banyo." In Maarif, pp. 385-386
Keskin, Y., 2006. "İstanbul’da Eğlence Hayatı (1923-1938)," Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Koçu, R. E., 1972. "Eski İstanbul’da Deniz Hamamları." In: Hayat Tarih Mecmuası, Yıl: 8, Cilt: 2, Sayı: 8, İstanbul, pp. 20-22.
Koçu, R. E., 1996. İstanbul Ansiklopedisi, c. VIII, İstanbul: Koçu Yayınları,
Kürkçüoğlu, F., 2002. "Deniz Hamamı." In: Popüler Tarih, Yıl: 2, Sayı: 2002/24, İstanbul, pp. 90-93.
Seyfi, A., 1915. "Deniz Banyoları ve Denizin Sıhhi Faideleri," In Donanma, p. 75
Şahin, K., 1994. "Deniz Hamamları." In: Vakıflar Dergisi, XXIII. Sayı, Ankara, pp. 243-254.
Şükrü, A. 1906. Deniz hamamları, envai, menafii: Denize Kimler Girebilir?, Matbaa-i Kütüphane-i Cihan, İstanbul
Tınç, L., 2005. "Denize Nasıl Girdiler?." In: Popüler Tarih, Yıl: 6, Sayı: 2005/58, İstanbul, pp. 48-53.

Comments