Osmanlı'da Siyasal Ağlar | Güneş Işıksel

Her ne kadar modern tarihyazımı tarafından bir meritokrasi olarak tanımlansa da Osmanlı İmparatorluğu adam kayırmacılıktan ve akrabalık ilişkileri etrafında örgütlenen siyasi ağlardan muaf değildi. Bu podcastimizde Dr. Güneş Işıksel, genelde Osmanlı siyasi tarihyazımının ihmal ettiği kapı, hizip ve çıkar grubu gibi kavramlar etrafında 16. yüzyıl'ın ve belki de Osmanlı tarihinin en muktedir vezirlerinden birinin nasıl akrabalarını Osmanlı devletinde kritik noktalara yerleştirdiğini anlatıyor. Sokollu ve ailesinin siyasi kariyeri üzerine odaklanarak, devlet ile devleti oluşturan görevlilerin oluşturduğu hiziplerin çıkarlarının aynı olmadığının altını çizmekle kalmıyor, aynı zamanda devşirme sisteminin sanıldığı gibi ailesiyle bağlarını kaybetmiş, tamamen Sultan'a bağlı, geçmişsiz bir idareci sınıfı yaratamadığını da öne sürüyor.

In this episode, Güneş Işıksel discusses the role of households in Ottoman politics, focusing on the political and social networks surrounding Sokollu Mehmed Paşa, a devshirme recruit who rose to the ranks of Grand Vizier during the reign of Süleyman, Selim II, and Murad III (podcast is in Turkish).Yeniçağ Osmanlı İmparatorluğu ve Diplomasi Tarihi üzerine uzmanlaşan Dr. Güneş Işıksel Collège de France ve Paris-Sorbonne Üniversitesi'nde (Paris IV) doktora sonrası çalışmalarını yürütmektedir. (see academia.edu)
Yeniçağ Akdeniz ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine uzmanlaşan Dr. Emrah Safa Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (see academia.edu)

SEÇME KAYNAKÇA

Gilles Veinstein, "Sokollu" Encyclopedia of Islam, 2nd ed., vol. IX, 735-742.

Gyula Kaldy-Nagy, "Budin Beylerbeyi Mustafa Paşa (1566-1578)," Belleten, 54/210 (1990): 649-663.

Uroš Dakić, “The Sokollu Family Clan and the Politics of Vizierial Households in the Second Half of the Sixteenth Century” (Yüksek Lisans Tezi, Central European University, 2012).

Rifa’at Ali Abou-El-Haj, “The Ottoman Vezir and Paşa Households: 1683-1703: A Preliminary Report”, Journal of the American Oriental Society, 94/4 (1974): 438-447.

Yasemin Metin, "Budin Paşalarının Macarca Yazışmaları Ilk Bölüm (1553-1578)" (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2004)

Yasemin Altaylı, « Macarca Mektuplarıyla Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa (1566-1587), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49/2 (2009): 157-171. 

Gustave Bayerle, Ottoman Diplomacy in Hungary: Letters from the Pashas of Buda, 1590-1593 (Bloomington: Indiana University Press, 1972).

Feridun Emecen, “Osmanlı Hanedanına Alternatif Arayışları Üzerine Bazı Örnekler ve Mülahazalar, İslam Araştırmaları Dergisi, 6 (2001): 63-76.

Metin Kunt, “Sultan, Dynasty and State in the Ottoman Empire: Political Institutions in the 16th century,” The Medieval History journal / Special Issue on Tributary Empires, 6/2 (November 2003): 217-230.

Metin Kunt, “Ethnic-Regional (Cins) Solidarity in the Seventeenth-Century Ottoman Establishment”, International Journal of Middle Eastern Studies, 5/3 (1974): 233-239.

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.