19. yüzyıl Türk Edebiyatı'nda Müzik | Melda Üner

97.    Ottoman Writers and European Classical Music

Advertisement for opera
performance at Naum Theatre in
Pera, Istanbul (1833)
Osmanlı toplumunun yaşamının hızla değiştiği bir dönem olan 19. yüzyılda sanat alanında da birçok yenilikler ortaya çıktı. Bu podcastın birinci bölümünde Doç. Dr. Melda Üner ile batılılaşma ve modernleşme paradigmaları çerçevesinde 19. yüzyıl Türk Edebiyatı’nda müzik ögesinin nasıl kullanıldığını konuşacağız. Dönemin bir çok edebi eseri üzerinde yoğunlaşarak Tanzimat ve Servet-i Fünûn gibi iki ayrı edebi dönemde Osmanlı aydınının batılılaşma ve modernleşme karşısındaki tavırlarını ve “Doğu” ile “Batı” arasındaki tercihlerini tartışacağız. Podcastımızın ikinci kısmında, Emrah Safa Gürkan Osmanlı edebiyatı'nda bahsi geçen klasik müzik eserlerini içeren ve Melda Üner, Murat Özkoyuncu ve Chris Gratien tarafından hazırlanan mixtape'imizi sunuyor. 

The nineteenth century not only radically transformed daily life in Ottoman society but also introduced new artistic styles. In part one of this podcast, Assoc. Prof. Melda Üner examines the element of music in nineteenth-century Turkish literature along the paradigms of westernization and modernization. Exploring a number of contemporary works, she focuses on Ottoman intellectuals’ attitudes towards westernization and modernization and demonstrates how they took sides between “East” and “West” in two different literary periods: the Tanzimat and Servet-i Fünûn. In the second part of the podcast, Emrah Safah Gürkan presents a mixtape organized by Melda Üner, Murat Özkoyuncu, and Chris Gratien displaying examples of European classical music referenced in Ottoman literature (podcast is in Turkish).

1. Bölüm   19. yüzyıl Türk Edebiyatı'nda Müzik: Melda Üner ile bir görüşme

MP3 File
iTunes

2. Bölüm    Osmanlı Romanlarından Klasik Batı Müziği Seçmeleri

MP3 File
iTunes

Tanzimat Dönemi'nden günümüze Türk Edebiyatı üzerine uzmanlaşan Doç. Dr. Melda Üner başkan yardımcılığı görevini de üstlendiği Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde ders vermektedir. (bkz. academia.edu)
Yeniçağ Akdeniz Tarihi ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine uzmanlaşan Dr. Emrah Safa Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde ders vermektedir. (bkz. academia.edu)
Dr. Murat Özkoyuncu Andante Dergisi Yazar ve Eleştirmenidir (bkz. Andante)
Yakınçağ Orta Doğu Tarihi çalışan Chris Gratien Georgetown Üniversitesi'nde doktora yapmaktadır (bkz. academia.edu)


SEÇME KAYNAKÇA


İnceleme Kitapları:
Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Yay.Haz. Abdullah Uçman (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2006)
Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Haz.: Zeynep Kerman (İstanbul: Dergâh Yayınları, 1992).
Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi (İstanbul: Çağlayan Kitabevi, 1967).
Halid Ziya Uşaklıgil, Sanata Dair II (İstanbul: Hilmi Kitabevi, 1938).
Halid Ziya, Kırk Yıl III, (İstanbul: Cumhuriyet Gazetesi ve Matbaası, 1936). 
Ayşe Melda Üner, Roman ve Musiki (İstanbul: Simurg Kitapçılık, 2006).

Romanlar:
Ahmet Midhat Efendi, Felâtun Bey ve Rakım Efendi, Haz.: Necat Birinci (Ankara: Atatürk Kültür , Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2000).
Ahmet Midhat Efendi, Müşahedat, Haz.: Necat Birinci (Ankara: Atatürk Kültür , Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000). 
Ahmet Midhat Efendi, Jön Türk, Haz.: Dr. Osman Gündüz (Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama A.Ş., 1999).
 Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası, Haz. İsmail Parlatır, Nurullah Çetin ve Hakan Sazyek (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları , 1997).
Mizancı Murat, Turfanda mı Yoksa Turfa Mı? (Ankara: Akçağ Yayınları, 1999).
Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt (İstanbul: Sahip ve Naşiri Kütüphane-i Sudî, İstanbul Bab-ı Âli Caddesi, Orhaniye Matbaası, 1924).
Nabizade Nazım, Zehra (Ankara: Akçağ Yayınları, 1997).
Fatma Aliye Hanım, Udî, (Dersaâdet: İkdam Matbaası, 1315/1899).
Halid Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, Haz.: Enfel Doğan (İstanbul: Özgür Yayınları, 2007).
Halid Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu, Haz.: Muharrem Kaya (İstanbul: Özgür Yayınları, 2003).
Halid Ziya Uşaklıgil, Nesl-i Ahir, Haz.: Alev Sınar Uğurlu (İstanbul: Özgür Yayınları, 2009).
Mehmet Rauf, Eylül, Haz.: Metin Martı (İstanbul: Arma Yayınları, 1998).

Müzik:

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Concerto per violino e orchestra in Mi minore op. 64
Le roi plaintif qui s'embarque (La Belle Hélène)
Paris Philharmonic Chorus & Orchestra, 1952

Ludwig van Beethoven
Moonlight Sonata
Solomon, 1956

Frédéric Chopin
Piano Concerto No. 2
Alfred Cortot, piano / John Barbirolli, conductor (1935)

Felix Mendelssohn-Bartholdy
A Midsummer Night's Dream
Cleveland Orchestra, 1942

Frédéric Chopin
Nocturne in C sharp Minor (No.20)
Vladimir Ashkenazy

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.