Kocalarını Zehirleyen Osmanlı Kadınları

Ebru Aykut

Tanzimat’in ilanıyla beraber gündelik hayatın pek çok alanına nüfuz etmeyi hedefleyen yasal uygulamalar eczane ve attar dükkanlarının tozlu raflarına kadar ulaşmayı başarmıştı. Bu bölümde Ebru Aykut, Tanzimat sonrası Osmanlısı'nda zehir satışını düzenleyen uygulamalarla kocalarıyla hesaplaşmayı zehir yoluyla seçen kadınların kesişen hikayelerini anlatıyor. 


Geç Osmanlı dönemi taşrasında suç ve cezalandırma pratiklerinin sosyal-hukuki tarihi üzerine çalışmalarını sürdüren Dr. Ebru Aykut, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir. (academia.edu)
Yeniçağ Akdeniz ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine uzmanlaşan Dr. Emrah Safa Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (academia.edu)

Episode No. 164
Release date: 13 July 2014
Location: Koç RCAC, Istanbul
Editing and Production by Chris Gratien
Bibliography courtesy of Ebru Aykut

Citation: "Kocalarını Zehirleyen Osmanlı Kadınları," Ebru Aykut, Emrah Safa Gürkan, and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 164 (13 July 2014) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/07/poison-murder-women-ottoman-empire.html.

SEÇME KAYNAKÇA

Aykut, Ebru. Alternative Claims on Justice and Law: Rural Arson and Poison Murder in the 19th Century Ottoman Empire, Ph.d diss. (Boğaziçi University Atatürk Institute, 2011).

Aykut, Ebru. “Osmanlı’da Zehir Satışının Denetimi ve Kocasını Zehirleyen Kadınlar,” Toplumsal Tarih, no. 194 (Şubat 2010): 58-64.

Aykut, Ebru. "Osmanlı Mahkemelerinde Şüpheli Zehirlenme Vakaları, Adli Tıp Pratikleri ve Tıbbi Deliller," Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, no. 17 (Bahar 2014): 7-36.

Bodó, Bela. “The Poisoning Women of Tiszazug,” Journal of Family History 21, no. 1 (January 2002): 40-59.

Imber, Colin. “Why You Should Poison Your Husband: A Note on Liability in Hanafî Law in the Ottoman Period,” Islamic Law and Society 1, no. 2 (1994): 206-216.

Robb, George. “Circe in Crinoline: Domestic Poisoning in Victorian England,” Journal of Family History 22, no. 2 (April 1997): 176-190.

Rubin, Avi. Ottoman Nizamiye Courts: Law and Modernity (New York: Palgrave Macmillan, 2011).

Shapiro, Ann-Louis. Breaking the Codes: Female Criminality in Fin-de-Siècle Paris (Stanford, California: Stanford University Press, 1996).

Müzik: Ayla Dikmen - Zehir Gibi Aşkın Var, Müslüm Gürses - Kadehinde Zehir Olsa, Samira Tawfiq - Ballah Tsabbou Halgahwe

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.