Osmanlı'da Vergi Siyaseti (1839-1908)

Nadir Özbek

Prof. Dr. Nadir Özbek ile son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda vergi siyaseti ve toplumsal adaleti konuşuyoruz.
Bölümü dinle
Podcast Feed | iTunes | Hipcast | Soundcloud

Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı merkezi yönetimi vergi gelirlerini nasıl ve hangi koşullarda arttırabilmişti? Bu vergi artışının toplumsal ve siyasal bedeli ne olmuştu? Bu podcastimizde, Prof. Dr. Nadir Özbek ile son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda vergi siyaseti ve toplumsal adaleti konuşuyoruz.Soundcloud (US / ABD)

Hipcast (Turkey / Türkiye)


Prof. Dr. Nadir Özbek, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde öğretim üyesidir.
Ufuk Adak University of Cincinnati'den Tarih doktorası aldı. Doktora tezi, son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda doğu Akdeniz liman kentlerindeki sosyal ve politik dönüşümü suç, ceza, sosyal kontrol ve hapishaneler üzerinden ele almaktadır. Adak, Berlin'de Zentrum Moderner Orient'te (ZMO) doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur.
Zoe Griffith, Brown Üniversitesi'nde erken modern Akdeniz tarihi üzerine doktorasını yapmaktadır. 

YAPIM VE YAYIN

Bölüm No. 224
Yayın Tarihi: 10 Şubat 2016
Kayıt Yeri: Boğaziçi Üniversitesi
Ses Editörü: Onur Engin (Koç Üniversitesi ve Dr. Nina Ergin'in danışmanlığı'nda asistanlık desteği ile hazırlanmıştır.)
Müzik (archive.org): Müzeyyen Senar - Fikrimin İnce Gülü
Bibiliyografya Nadir Özbek müsadesiyle
Resim kaynağı: Başbakanlık Osmanlı Arşivi

KAYNAKÇA

Özbek, Nadir, İmparatorluğun Bedeli: Osmanlı'da Vergi, Siyaset ve Toplumsal Adalet (1839-1908), (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2015).

Salzmann, Ariel. "An Ancient Regime Revisted: Privatization and Political Economy in the 18th Century Ottoman Empire." Politics and Society 21 (1993): 392-423.

Cezar, Yavuz. "18 ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı Taşrasında Oluşan Yeni Malî Sektörün Mahiyet ve Büyüklüğü Üzerine." Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi, no. 9 (1996): 89-143.

Shaw, Stanford J. "The Nineteenth-Century Ottoman Tax Reforms and Revenue System." International Journal of Middle East Studies 6, no. 4 (1975): 421-59.

Uzun, Ahmet. Tanzimat ve Sosyal Direnişler. İstanbul: Eren Yayınları, 2002.

İnalcık, Halil. "Tanzimat'ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler." In Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, edited by Halil İnalcık and Mehmet Seyitdanlıoğlu, 109-31. Ankara: Phoenix, 2006.

Çakır, Coşkun. Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi. İstanbul: Küre Yayınları, 2001.

Karaman, K. Kıvanç, and Şevket Pamuk. "Ottoman State Finances in European Perspective, 1500-1914." The Journal of Economic History 70, no. 3 (2010): 593-629.

Özbek, Nadir. "The Politics of Taxation and the “Armenian Question” during the Late Ottoman Empire, 1876–1908." Comparative Studies in Society and History 54, no. 4 (2012): 770-97.

Bölükbaşı, Ö. Faruk. Tezyid-i Varidat ve Tenkih-i Masarifat: II. Abdülhamid Döneminde Mali İdare. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2005.

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.