Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Toplumu

Bölüm 479Cihan Harbi’ne cephe gerisinden bakmak bize ne anlatır? Bu bölümde Yiğit Akın ile Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nu ve cephe gerisindeki toplumun savaşı ve seferberlik politikalarını nasıl deneyimlediğini konuştuk.


Click for RSS Feed
Katılımcı BİYOGRAFİLERİ

Yiğit Akın lisans eğitimini ODTÜ Makina Mühendisliği’nde, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde tamamladı. 2011 yılında Ohio State Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 2004 yılında İletişim Yayınları’ndan çıkmış Gürbüz ve Yavuz Evlatlar: Erken Cumhuriyet’te Beden Terbiyesi ve Spor adlı kitabının dışında Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemleri üzerine çeşitli dergi ve derlemelerde yayınlanmış yazıları vardır. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı cephe gerisini ele alan ikinci kitabı When the War Came Home: The Ottomans’ Great War and the Devastation of an Empire 2018 yılında Stanford Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Halen Ohio State Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Önder Eren Akgül Georgetown Üniversitesi Tarih bölümünde doktora öğrencisi. Doktora tezini İzmir ve Batı Anadolu'nun 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başında geçirdiği sosyal ve ekolojik dönüşüm üzerine yazıyor.

Yapım ve Yayın


Bölüm No: 479
Yayınlanma Tarihi: 17 Ekim 2020
Kayıt yeri: New Orleans
Ses Editörü: Önder Eren Akgül
Müzik: İstanbul - Karagüneş
Görseller ve Kaynakça Yiğit Akın’ın müsaadesiyle


Görseller

Ruhi Arel çizimi renkli kartpostal “Seferberlik İlanı” (1914)
Fairuz'un rol aldığı 1967 Lübnan yapımı Safar Barlik adlı müzikal filmin afişi.
Osmanlı Devletinin Ağustos 1914’de seferberlik ilan etmek icin kullandigi afiş “Seferberlik Var: Asker Olanlar Silah Altına”
Seferberlik Afişi 
“Asker olanlar silah başına: Seferberlik icin tâlik olunan levhalar” Donanma, No: 56, 17 Agustos 1914

Kaynakça

Ali Arslan ve Mustafa Selçuk, der., Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti (Kitabevi, 2015)

Mehmet Beşikçi, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seferberliği (İş Bankası Yayınları, 2015)

Mehmet Beşikçi, Cihan Harbi’ni Yaşamak ve Hatırlamak: Osmanlı Askerlerinin Cephe Hatıraları ve Türkiye’de Birinci Dünya Savaşı Hafızası (İletişim, 2019)

M. Talha Çiçek, Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye (Küre, 2020)

Ryan Gingeras, Derdli Sahiller: Şiddet, Etnisite ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu, 1912-1923, çev. Melike Neva Şellaki (Tarih Vakfı, 2015)

Fatma Müge Göçek, Ronald Grigor Suny, Norman Naimark, der., Soykırım Meselesi: Osmanlı İmparatorluğunun Son Döneminde Ermeniler ve Türkler, çev. Akın Emre Pilgir (Tarih Vakfı, 2015)

Mustafa Selçuk, Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Kitap Yayınevi, 2016)

Ronald Grigor Suny, Ancak Çölde Yaşayabilirler: Bir Soykırımın Tarihi, çev. Ebru Kılıç (Aras, 2016)

Zafer Toprak, İttihad Terakki ve Cihan Harbi: Savaş Ekonomisi ve Türkiye’de Devletçilik, 1914-1918 (Homer, 2013)

Yücel Yanıkdağ, Millete Deva Olmak: Osmanlı Savaş Esirleri, Tıp ve Milliyetçilik, 1914-1939 (Tarih Vakfı, 2015)


Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.