19. Yüzyıl Osmanlı Saray ve İstanbul Mutfak Kültürü

292. Bölüm


Bölümü indir

Ottoman History Podcast'in bu bölümünde, Özge Samancı ile Osmanlı’da saray, elit mutfağı ve sokak yemek kültürü üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Osmanlı saray mutfaklarında çalışanlar arasında nasıl bir işbölümü olduğuna ve mutfağın mekansal düzenine değindik. Alaturka ve alafranga mutfak kültüründe, yemek ve içecek olarak tüketilen ürünleri ve nasıl tüketildiklerinin yanı sıra tüketim alışkanlıklarının kültürel ve toplumsal boyutunu da ele almaya çalıştık.

Yayın Tarihi: 11 Ocak 2017

Stream via SoundCloud 


Konuk ve Sunucular

Araştırma alanları Osmanlı ve Türk mutfak kültür ve tarihi olan Doç. Dr. Özge Samancı 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü lisans programından, 1998 yılında aynı üniversitesinin Tarih Yüksek lisans programından mezun olmuştur. 2009’da yılında Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS-Paris)’te tarih ve medeniyetler alanında doktora derecesini alan Samancı Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesidir. Food & History ve Yemek ve Kültür dergilerinin yayın kurulu üyesidir.
Ufuk Adak, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü öğretim üyesidir. Adak, University of Cincinnati'den Tarih doktorası aldı. Doktora tezi, son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda doğu Akdeniz liman kentlerindeki sosyal ve politik dönüşümü, suç, ceza, sosyal kontrol ve hapishaneler üzerinden ele almaktadır. Adak, Berlin'de Zentrum Moderner Orient'te (ZMO) doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur.
Doktorasını 2015 yılında Binghamton Üniversitesi, Tarih Bölümü'nde tamamlayan Nurçin İleri, Boğaziçi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nde koordinatör yardımcısı. Çalışmalarında, XIX. Yüzyıl Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi liman kentlerinde yaşanan toplumsal ve kültürel dönüşümleri, sosyal tarih, teknoloji tarihi, duyuların tarihi ve toplumsal cinsiyet tartışmaları ekseninde ele almaktadır.


Tavsİyelerİmİz
Burak Onaran #234
3/25/16
Yemeğin Politik Tarihi
Nicolas Trépanier #233
3/22/16
Foodways in Medieval Anatolia
Burcu Kurt #171
8/24/14
Osmanlı'da buz üretimi
Nurçin İleri #263
8/26/16
Osmanlı İstanbul’unda Gece ve Sokaklar

Yapım ve Yayın


292. Bölüm
Yayın Tarihi: 11 Ocak 2017
Kayıt Yeri: ANAMED, İstanbul
Ses editörü: Onur Engin
Müzik: archive.org - Müzeyyen Senar - Ölürsem Yazıktır Sana Kanmadan
Görseller ve kaynakça Özge Samancı müsaadesiyleGörseller

L'Illustration. Prens Napolyon onuruna verilen Beylerbeyinde ziyafet.
Saray ziyafet mönüsü

Kaynakça

Özge Samancı
La cuisine d'Istanbul au XIXe siècle
Artan, Tülay. “Aspects of the Ottoman Elite’s Food Consumption: Looking for “Staples”, “Luxuries” and “Delicacies” in a Changing Century”, Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire 1550-1922, (ed) Donald QUATAERT, New York: State University of New York Pres, 2000, 107- 201.

Bilgin, Arif. Osmanlı Saray Mutfağı ,İstanbul: Kitabevi, 2004.

Bozıs, Sula. İstanbul Lezzeti İstanbullu Rumların Mutfak Kültürü, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.

Faroqhi, Suraiya, Christoph NEUMANN (eds), The Illuminated Table, the Prosperous House Food and Shelter in Ottoman Material Würzburg: Ergon Verlag, 2003. Soframız Nur Hanemiz Mamur Ola, Osmanlı Maddi Kültüründe Yiyecek ve Barınak, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2006.

Georgeon, François. “Ottomans and Drinkers: The Consumption of Alcohol in İstanbul in the Nineteenth Century” Outside in On the Margins of the Modern Middle East, (ed.) Eugene ROGAN. London: I.B. Tauris, 2002, 7- 30.

Kut, Günay. “Turkish Culinary Culture “,Timeless Tastes, Turkish Culinary Culture, (eds) Ersu PEKIN, Ayşe SÜMER, İstanbul: Vehbi Koç Vakfı no.7, 1996, 38-71

Kut, Turgut. Açıklamalı Yemek Kitapları Bibliyografyası (Eski Harfli Yazma ve Basma Eserler), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1985.

Samancı, Özge. La Cuisine d’Istanbul au XIXe siècle, Presses Universitaires de Rennes- Presses Universitaires de François-Rabelais, 2015.

Samancı, Özge; Arif Bilgin (editör), Türk Mutfağı (Turkish Cuisine), Ankara: Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism, 2008.

Samancı, Özge. « Les Techniques Culinaires dans la cuisine d’Istanbul au XIXe siècle », L’Europe Alimentaire, Du Feu originel aux nouvelles cuissons, (dir. Jean- Pierre Willot), Peter Lang, 2015.

Samancı, Özge. “A la Table du Sultan Abdülhamit (1876-1908)”, Penser, Agir et Vivre dans l’Empire Ottoman. Etudes réunies pour François Georgeon, Collection Turcica vo. XIX, 2013, p. 339-352.

Özge Samancı. “Avrupa’da ve Türkiye’de Yemek Tarihçiliğine Kısa Bir Bakış”, Yemekte Tarih Var Yemek Kültürü ve Tarihçiliği, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013, p. 27- 40.

Samancı, Özge. “Food Studies In Ottoman-Turkish Historiography”, Writing Food History: A Global Perspective, ed. K.W. Claflin, P. Scholliers, Berg, 2012, p. 107-120

Samancı, Özge. “Pilaf and bouchées: the modernization of official banquets at the Ottoman palace in the 19th century” ;Royal Taste, Food, Power and Status at the European Courts after 1789, Asghate 2011, p. 111-143.

Samancı. Özge, “II. Mahmut Döneminde İstanbul ve Saray Mutfağı” (co-author Arif Bilgin), II. Mahmut Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul, (ed. Coşkun Yılmaz), İstanbul 2010, p. 324-347.

Samancı, Özge, «Culinary Consumption Patterns of the Ottoman Elite during the First Half of the 19th century», The Illuminated Table, the Prosperous House, Food and Shelter in the Ottoman Material Culture, ed. Suraiya Faroqhi & Christoph Neumann,Würzburg: Ergon Verlag Würzburg, 2003, p.161-184.

Yerasimos, Stéphane. A la table du Grand Turc, Paris: Actes Sud, 2001. (Sultan Sofraları 15. ve 16. Yüzyılda Osmanlı Saray Mutfağı, İstanbul: YKY, 2002).

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.