Tarihçilerden Başka Bir Hikâye

Bölüm 422

Sunucu Can Gümüş


Podcast'i indir
Feed | iTunes | GooglePlay | SoundCloud

Edebiyat ve kurmacanın tarihyazımına sunduğu imkânlar nelerdir? Bu bölümde, aynı kuşaktan 14 genç tarihçinin arşiv belgesi, gazete kupürü, günlük, mektup gibi tarihsel bir malzemeden ya da metinden yola çıkarak kurguladığı öykülerden oluşan "Tarihçilerden Başka Bir Hikâye" kitabı üzerine sohbet ediyoruz. Kitabın editörlerinden Fatih Artvinli ve Ebru Aykut ile tarihsel gerçeklik, edebiyat ve kurmacanın ilişkisini değerlendirirken, kitabın nasıl bir tarihyazımsal müdahaleye işaret ettiğini tartışıyoruz.Stream via SoundCloud 


Katılımcı Biyografileri
Fatih Artvinli Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü'nde ise doktorasını tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca sağlık memuru olarak çalıştı. Doktora sonrası araştırmalarını Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Boston Children's Hospital'da yaptı. Fatih Artvinli'nin History of Psychiatry, History of Neurosciences, Osmanlı Bilimi Araştırmaları gibi dergilerde yayımlanan makalelerinin yanı sıra, yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır: Seraba Harcanmış Bir Ömür: Osman Bölükbaşı (Kitap Yayınevi, 2007) Delilik, Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013).
Ebru Aykut Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde "Alternative Claims on Justice and Law: Rural Arson and Poison Murder in the 19th Century Ottoman Empire" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Geç Osmanlı taşrasında suç, ceza ve adalet arama pratiklerinin sosyal-hukuki tarihi, tıp ve beden tarihi, toplumsal cinsiyet tarihi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir.
Can Gümüş Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ndeki doktora çalışmalarına, geç Osmanlı dönemi kentlerinde halk sağlığı ve kentleşme ilişkisini incelediği araştırmasıyla devam ediyor.

Yapım ve Yayın

Bölüm No: 422
Yayınlanma Tarihi:: 17 Ağustos 2019
Kayıt Yeri: Istanbul, Türkiye
Ses Editörü: Can Gümüş
Müzik: Kadifeden Kesesi, Hafiz Burhan Sesyilmaz
Görseller ve Kaynakça Fatih Artvinli ve Ebru Aykut'un müsaadesiyle


Görseller

"Maktul Kamelya" Servet-i Fünun, no. 270, 2 Mayıs 1312 (14 Mayıs 1896). (Kamelya / Nurçin İleri )

İstanbul Atatürk Kitaplığı, "Manastır Bulgar Komite Çetesi" Krt_009430, Monastir: Attar Faik. [tarih yok.] (İlya'nın Kanun-i Esasi Karşılaşmaları / Barış Zeren)

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İ.MVL. 136/3724, 13 Rebiülahir 1264 (14 Mart 1849).  (Kavanoz / Ebru Aykut).

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH.EUM. 2. Şb. 35/1, 26 Cemazeyilevvel 1335 (20 Mart 1917). (Asker Zevcesi İnegöllü Ayşe Bint-i İsmail'in Hikâyesi / Çiğdem Oğuz )

Bibliyografya


Paul Ricoeur, Hafıza, Tarih, Unutuş, çev. M. Emin Özcan, Metis Yayınları, İstanbul, 2017.

Lubomir Doležel, "Possible Worlds of Fiction and History", New Literary History, Cilt 29, No. 4, Güz 1998, s. 785- 809.

Walter Benjamin, "Tarih Kavramı Üzerine", Son Bakışta Aşk, çev. Nurdan Gürbilek, Metis Yayınları, İstanbul, 2006.

Zeynep Uysal, (ed.) Edebiyatın Omzundaki Melek, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011.

Ebru Aykut, Nurçin İleri, Fatih Artvinli (ed.), Tarihçilerden Başka Bir Hikâye, Can Yayınları, İstanbul, 2019.

Oktay Özel,"Şeffaf Tarihçilik Derken", Kebikeç, Sayı: 41, 2016,s. 223-238.

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.