II. Abdülhamid Dönemi'nde Devrimciler, Ermeniler ve Rejim


Bölüm 477

Sunucu: Can Gümüş

Bu bölümde Dr. Toygun Altıntaş ile Ermeni siyasi aktivistleri ve devrimcilerinin 1880 ve 90'lı yıllarda Doğu ve Orta Anadolu'daki faaliyetleri üzerine sohbet ediyoruz. Altıntaş'ın II. Abdülhamid dönemi politikalarıyla Ermeni devrimci hareketi arasındaki ilişkiye odaklanan çalışması, bu hareketin Osmanlı toplumunun farklı kesimleri ve uluslararası aktörlerle olan çok yönlü ve karmaşık etkileşimini inceliyor. Bu bağlamda hukukun üstlendiği role dikkati çeken ve Ermeni kadınlarının bu sürece nasıl müdahil olduğunu detaylandıran araştırma, Osmanlı Ermeni çalışmaları ve II. Abdülhamid Dönemi tarih yazımına önemli katkılar sunuyor.

RSSKatılımcı BİYOGRAFİLERİ

Toygun Altıntaş geç dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda eşitsizlik ve azınlıklaştırmanın siyasi ve toplumsal tarihiyle ilgileniyor. Doktorasını Şikago Üniversitesi'nin Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde tamamladı. Bilgi ve Boğaziçi üniversitelerinde dersler verdi. 2020-2022 yılları arasında Humboldt bursiyeri olarak Almanya'da çalışmalarına devam edecek.
Can Gümüş Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ndeki doktora çalışmalarına, geç Osmanlı dönemi kentlerinde halk sağlığı ve kentleşme ilişkisini incelediği araştırmasıyla devam ediyor.

Yapım ve Yayın

Bölüm No. 477
Yayınlanma Tarihi: 21 Eylül 2020
Kayıt Yeri: Bomonti, Istanbul
Müzik: Habrban by Komitas (performed by Sato Moughalian and Alyssa Reit)
Ses Editörü: Can Gümüş
Kaynakça Toygun Altıntaş’ın müsaadesiyle
Görseller Houshamadyan.org’dan alınmıştır

Görseller

1. Geliguzanlı (Muş) bir Ermeni aile. Kaynak: Raymond H. Kévorkian, Paul B. Paboudjian (1992), Les Arméniens dans l’Empire Ottoman à la veille du génocide, Paris. houshamadyan.org’dan alınmıştır.  

2. Şenik (Muş) ve Geliguzanlı (Muş) Ermeni köylüler. Kaynak: Raymond H. Kévorkian, Paul B. Paboudjian (1992), Les Arméniens dans l’Empire Ottoman à la veille du génocide, Paris. houshamadyan.org’dan alınmıştır.

3. Sasunlu (Bitlis) Ermeni köylüler Kaynak: Raymond H. Kévorkian, Paul B. Paboudjian (1992), Les Arméniens dans l’Empire Ottoman à la veille du génocide, Paris. houshamadyan.org’dan alınmıştır.  

4. Semalli (Muş) Ermeni bir Aile Kaynak: Raymond H. Kévorkian, Paul B. Paboudjian (1992), Les Arméniens dans l’Empire Ottoman à la veille du génocide, Paris. houshamadyan.org’dan alınmıştır.

5. Hampartsum Boyacıyan, Source: Hunchak.org

Kaynakça


1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım, haz. Fikret Adanır, Oktay Özel, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınlar, 2015.

Altıntaş, Toygun. “The Placard Affair and the Ankara Trial: The Hnchak Party and the Hamidian Regime in Central Anatolia, 1892-3,” Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, 4.2 (2017).

Antaramian, Richard. Brokers of Faith, Brokers of Empire: Armenians and the Politics of Reform in the Ottoman Empire, Stanford: Stanford University Press, 2020.

Artinian, Vartan. The Armenian Constitutional System in the Ottoman Empire: 1839-1863, A Study of Its Historical Development. (Istanbul: [n.s.], 1988.

Barsoumian, Hagop. The Armenian Amira Class of Istanbul. Yerevan: American University of Armenia, 2007.

Berberian, Houri. Roving Revolutionaries: Armenians and the Connected Revolutions in the Russian, Iranian, and Ottoman Worlds, Oakland: University of California Press, 2019.

Deringil, Selim. “ ‘The Armenian Question is Finally Closed’: Mass Conversions of Armenians in Anatolia during the Hamidian Massacres of 1895-1897,” Comparative Studies in Society and History, 51.2 (2009): 344-371.

Gölbaşı, Edip. “The Official Conceptualization of the anti-Armenian Riots of 1895-1897,” in Études arméniennes contemporaines, 10 (2018).

Kevonian, Arménouhie. Gülizar’ın Kara Düğünü: Bir Kürt beyi tarafından kaçırılan Ermeni kızın gerçek hikayesi, çev. Aslı Türker, Ece Erbay. İstanbul: Aras Yayıncılık, 2015.

Koçunyan, Aylin. “The Millet System and the Challenge of Other Confessional Models, 1856-1865,” Ab Imperio, 1 (2017), 59-85.

Libaridian, Gerard J. “Nation and Fatherland in Nineteenth Century Armenian Political Thought,” Armenian Review. 36 (1983).

Miller, Owen. “ ‘Back to the Homeland’ (Tebi Yergir): or, How Peasants became Revolutionaries in Mush,” Journal of Ottoman and Turkish Studies, 4.2 (2017).

Miller, Owen. “Rethinking the Violence in the Sasun Mountains (1893-1894),” Études arméniennes contemporaines, 10 (2018).

Nalbandian, Louise. The Armenian Revolutionary Movement: The Development of Armenian Political Parties in the Nineteenth Century. Los Angeles: University of California Press, 1963.

Özbek, Nadir. "The Politics of Taxation and the "Armenian Question" During the Late Ottoman Empire, 1876-1908." Comparative Studies in Society & History 54.4 (2012): 770-797.

Polatel, Mehmet. “The Complete Ruin of a District: The Sasun Massacre of 1894,” in The Ottoman East in the Nineteenth Century: Societies, Identities and Politics. eds. Tolga Cora, Dzovinar Derderian and Ali Sipahi. London: I.B. Tauris, 2016.

Soykırım Meselesi: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Ermeniler ve Türkler, haz. Ronald Grigor Suny, Fatma Müge Göçek, Norman M. Naimark, çev. Akın Emre Pilgir, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2016.

Ter Minassian, Anahide. Ermeni Devrimci Hareketi’nde Milliyetçilik ve Sosyalizm (1887-1912), İstnabul: İletişim Yayıncılık, 2012.

Ueno, Masayuki. “ ‘For the Fatherland and the State’: Armenians Negotiate the Tanzimat Reforms,” International Journal of Middle Eastern Studies, 45.1 (2013): 93-109.

Yılmaz, İlkay. Serseri, Anarşist ve Fesadın Peşinde: II. Abdülhamid Dönemi Güvenlik Politikaları Ekseninde Mürur Tezkereleri, Pasaportlar ve Otel Kayıtları, İstanbul: Tarih Vakfı, 2014.

Comments

Unknown said…
Kaynakça çok yardımcı oldu. Teşekkürler, emeğinize sağlık.

Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.