I. Dünya Savaşı'nda Ahlak Buhranı

Sunucu: Can Gümüş
| Bu bölümde Dr. Çiğdem Oğuz ile I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’da "ahlak buhranı"nı tartışıyoruz. "Ahlaki çöküş" ya da "ahlak buhranı" söylemlerinin farklı entelektüellerce nasıl kullanıldığını inceleyen Oğuz’un çalışması, bu tartışmalara odaklanmanın Osmanlı toplumunun söz konusu dönemde geçirdiği politik, siyasi ve kültürel dönüşümleri anlamada bir anahtar görevi üstleneceğini iddia ediyor. Oğuz aynı zamanda, bu tartışmaların ve ahlakı korumaya yönelik atılan adımların politik alanın yanı sıra, aileye ve toplumsal cinsiyet ilişkilerine yansımalarını da araştırıyor.
Click for RSS Feed
Bu bölümde Dr. Çiğdem Oğuz ile I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’da "ahlak buhranı"nı tartışıyoruz. "Ahlaki çöküş" ya da "ahlak buhranı" söylemlerinin farklı entelektüellerce nasıl kullanıldığını inceleyen Oğuz’un çalışması, bu tartışmalara odaklanmanın Osmanlı toplumunun söz konusu dönemde geçirdiği politik, siyasi ve kültürel dönüşümleri anlamada bir anahtar görevi üstleneceğini iddia ediyor. Oğuz aynı zamanda, bu tartışmaların ve ahlakı korumaya yönelik atılan adımların politik alanın yanı sıra, aileye ve toplumsal cinsiyet ilişkilerine yansımalarını da araştırıyor.
Katılımcı BİYOGRAFİLERİ

Çiğdem Oğuz lisansını ODTÜ Tarih Bölümü’nde, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nde, doktorasını ise çift diploma programıyla Leiden ve Boğaziçi üniversitelerinde tamamlamıştır. Bolonya Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Oğuz’un çalışmaları geç Osmanlı dönemi devlet-toplum ilişkisi, savaş ve cephe gerisi, Osmanlı'da savaş ve vatandaşlık kavramının dönüşümü ve toplumsal cinsiyet konularına odaklanmaktadır.
Can Gümüş Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ndeki doktora çalışmalarına, geç Osmanlı dönemi kentlerinde halk sağlığı ve kentleşme ilişkisini incelediği araştırmasıyla devam ediyor.

Yapım ve Yayın


Bölüm No: 495
Yayınlanma Tarihi: 28 Şubat 2021
Kayıt yeri: Pisa / İstanbul
Ses Editörü: Can Gümüş
Müzik: Harmandalı – Recep Efendi & Cemal Efendi; Ha Bu Diyar – Muzaffer Akgün
Görseller ve Kaynakça Çiğdem Oğuz’un müsaadesiyle


Görseller“The World of the Nouveau Riche” Sedad Simavi’nin karikatür albümünden. (Yeni Zenginler/Les Néo-Riches, Istanbul, 1918 rep. Adam Yayıncılık, ed. Turgut Çeviker, 1993).Kaynakça


Altınbaş, Nihan. “Marriage and Divorce in Early Twentieth Century Ottoman Society: The Law of Family Rights of 1917.” PhD diss., Bilkent University, 2014.

Akın, Yiğit. When the War Came Home: The Ottomans' Great War and the Devastation of an Empire. 2020. 

Mahir Metinsoy, Elif. Ottoman Women during World War I: Everyday Experiences, Politics, and Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Toprak, Zafer. Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908–1935). Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2015.

Van Os, Nicole A. N. M. “Feminism, Philanthropy and Patriotism: Female Associational Life in the Ottoman Empire.” PhD diss., Leiden University, 2013.

Wyers, Mark David. “Wicked” Istanbul: The Regulation of Prostitution in the Early Turkish Republic. Istanbul: Libra Yayınevi, 2012.

Yılmaz, Seçil. “Love in the Time of Syphilis: Medicine and Sex in the Ottoman Empire, 1860-1922.” PhD diss., City University of New York, 2016.
Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.