Osmanlı Tarihyazımını Dijitalleştirme Platformu: Digital Ottoman Studies

Fatma Aladağ & Yunus Uğur
| Dijital beşeri bilimlerin Osmanlı tarihyazımına sunduğu imkânlar nelerdir? Bu sohbetimizde, Osmanlı ve Türkiye Çalışmaları perspektifinden Dijital Beşeri Bilimler'e katkıda bulunan dijital projeleri, araçları ve yayınları bir araya getiren bir platform olan Digital Ottoman Studies’in çalışmaları ve tarihyazımına katkılarını değerlendiriyoruz. Platformun kurucusu Fatma Aladağ ve proje yöneticisi Doç. Dr. Yunus Uğur ile dijital beşeri bilimler perspektifi alanın mevcut kaynaklarını ve çalışmalarını nasıl zenginleştirebilir sorusuna odaklanırken, bu yaklaşımın kısıtlarını da tartışmaya açıyoruz.


Click for RSS Feed

Dijital beşeri bilimlerin Osmanlı tarihyazımına sunduğu imkânlar nelerdir? Bu sohbetimizde, Osmanlı ve Türkiye Çalışmaları perspektifinden Dijital Beşeri Bilimler'e katkıda bulunan dijital projeleri, araçları ve yayınları bir araya getiren bir platform olan Digital Ottoman Studies’in çalışmaları ve tarihyazımına katkılarını değerlendiriyoruz. Platformun kurucusu Fatma Aladağ ve proje yöneticisi Doç. Dr. Yunus Uğur ile dijital beşeri bilimler perspektifi alanın mevcut kaynaklarını ve çalışmalarını nasıl zenginleştirebilir sorusuna odaklanırken, bu yaklaşımın kısıtlarını da tartışmaya açıyoruz.
Katılımcı BİYOGRAFİLERİ

Fatma Aladağ lisans derecesini İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü'nde, yüksek lisans derecesini ise aynı üniversitesinin Tarih programında "Cities and Administrative Divisions of the Ottoman Empire in the Early 16th Century: A Case Study for the Application of Digital History to Ottoman Studies” başlıklı tezi ile aldı. Freie Universität Berlin ve Oxford Üniversitesi'nde staj ve asistanlık yaptı. “Osmanlı Şehirlerini Haritalamak: Sosyo-Mekânsal Benzerlikler ve Özgünlükler (1520-1540)" başlıklı TÜBİTAK projesinde ve "Lübnan'da Osmanlı Kültürel Mirası" adlı projde dijital haritalama, veritabanı tasarımı ve araştırma asistanı olarak görev aldı. Osmanlıca arşivler odağında TRANSKRIBUS yapay zeka altyapısı ile otomatik metin tanımlama ve TEI ile Osmanlıca metin kodlama üzerine çalışmalar yürütmektedir. Başlıca çalışma alanları dijital beşeri bilimler, dijital tarih ve Osmanlı şehir tarihini kapsar. Leipzig Üniversitesi'nde sürdürdüğü doktora çalışması, dijital şehir tarihi kapsamında 19.yüzyıl İstanbulu'nun mekânsal analizine odaklanmaktadır. Digital Ottoman Studies Platformu'nun kurucusudur ve aynı zamanda koordinatörlüğünü yürütmektedir.
Yunus Uğur Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, YL ve doktora derecesini ise aynı üniversitenin Tarih programında tamamladı. 2003-2004 yıllarında New York Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırmacı olarak bulundu. 2009-2020 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü kadrosunda görev yapmış ayrıca Şehir Araştırmaları Merkezi Direktörlüğünü ve Şehir Çalışmaları yüksek lisans programı başkanlığını yapmıştır. 2016- 2017 yıllarında Berlin'de akademik çalışmalarını yürütmüştür. Halen Marmara Üniversitesi Dijital Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi müdürü ve Tarih bölümü öğretim üyesidir. Aynı zamanda Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin baş editörü olup www.digitalottomanstudies.com platformunun yöneticisi, Global Şehir Tarihi Projesi (GUHP) Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Şehir Tarihçileri Birliği (EAUH) ve Ortadoğu Çalışmaları Derneği (MESA) üyesidir. Araştırma alanları Osmanlı şehir tarihi, kent mekânı ve mahalleler, tarih yazımı, tarih kaynakları, dijital tarihçilik, tarihi coğrafya, sözlü tarih ve kültürel mirası kapsar.
Can Gümüş Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ndeki doktora çalışmalarına, geç Osmanlı dönemi kentlerinde halk sağlığı ve kentleşme ilişkisini incelediği araştırmasıyla devam ediyor.

Yapım ve Yayın


Bölüm No: 542
Kayıt yeri: İstanbul
Yayın tarihi: 17 Nisan 2023
Ses Editörü: Can Gümüş & Sam Dolbee
Müzik: Blue Dot Sessions Fifteen Street
Kaynakça ve görseller Digital Ottoman Studies platformunun müsaadesiyle


GÖRSELLER

BİBLİYOGRAFYA


Alana dair makaleler: digitalottomanstudies.com/articles

Kitaplar: https://www.digitalottomanstudies.com/books

Tezler: https://www.digitalottomanstudies.com/dissertations

Dijital Beşeri Bilimler Yol Haritası EN-TR olarak: https://www.digitalottomanstudies.com/post/dijital-be%C5%9Feri-bilimler-yol-haritas%C4%B1

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.