Osmanlı Kamusal Siyasetinin Oluşumu


| Bu bölümde, Doç. Dr. Aslıhan Gürbüzel’in bu sene başında University of California Press’ten çıkan kitabı “Taming the Messiah: The Formation of an Ottoman Political Public Sphere, 1600–1700” başlıklı kitabı temelinde Osmanlı’da kamusal siyasetin oluşumunu tartışıyoruz. Kitap, Osmanlı’da devlet inşası sürecinin bir parçası olarak devletin artan merkezî gücüne, genişleyen bir kamusal siyasetin eşlik ettiğine işaret ediyor; erken modern dönemin aktif yurttaş oluşumunu görmek açısından kritik bir öneme sahip olduğunun altını çiziyor. Bu sohbette, söz konusu dönemdeki çoğul kamusal alanların katılımcılarını tanıyıp devletle ilişkilerini incelerken, Osmanlı örneğinin kamusal alan tartışmaları ve araştırmalarına sunduğu katkıları detaylandırıyoruz.


Click for RSS Feed

Bu bölümde, Doç. Dr. Aslıhan Gürbüzel’in bu sene başında University of California Press’ten çıkan kitabı “Taming the Messiah: The Formation of an Ottoman Political Public Sphere, 1600–1700” başlıklı kitabı temelinde Osmanlı’da kamusal siyasetin oluşumunu tartışıyoruz. Kitap, Osmanlı’da devlet inşası sürecinin bir parçası olarak devletin artan merkezî gücüne, genişleyen bir kamusal siyasetin eşlik ettiğine işaret ediyor; erken modern dönemin aktif yurttaş oluşumunu görmek açısından kritik bir öneme sahip olduğunun altını çiziyor. Bu sohbette, söz konusu dönemdeki çoğul kamusal alanların katılımcılarını tanıyıp devletle ilişkilerini incelerken, Osmanlı örneğinin kamusal alan tartışmaları ve araştırmalarına sunduğu katkıları detaylandırıyoruz.
Katılımcı BİYOGRAFİLERİ

Aslıhan Gürbüzel, McGill Üniversitesi’nde Osmanlı Çalışmaları doçentidir. Aynı üniversitede Osmanlı tarihi ve modern Türkiye üzerine dersler veren Gürbüzel’in “Taming the Messiah: The Formation of an Ottoman Political Public Sphere, 1600–1700” [Mesih’i Ehlileştirmek: Osmanlı Kamusal Siyasetinin Oluşumu, 1600-1700] başlıklı kitabı Ocak 2023’te University of California Press’ten yayımlanmıştır.
Can Gümüş Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi. Doktora tezi, geç Osmanlı İstanbulu'nda kentleşmenin hijyen ve arındırma pratikleriyle kesişimini inceliyor.

Yapım ve Yayın


Bölüm No: 549
Kayıt yeri: İstanbul / Montreal
Yayın tarihi: 12 Eylül 2023
Ses Editörü: Can Gümüş & Chris Gratien
Müzik: DÜNYA - Ferahfeza Peşrev
Kaynakça Aslıhan Gürbüzel müsaadesiyle


GÖRSELLER
Mevlana’nın hayatını anlatan Sevakıb-ı Menakıb isimli eserden bir minyatür (16. Yüzyıl). Kanuni’nin oğulları Bayezid ve Selim arasında 1559’da gerçekleşen muharabede, Mevlana’nın himmetiyle gökten Bayezid’in ordusunun üzerine tuz yağmasını gösterir minyatürdür. Esere göre, Konya muhasarasını II. Selim’in kazanması Mevlana’nın himmetiyle olmuş, Osmanoğullarının saltanatı Mevlevi himmetiyle kurtulmuştur. The Morgan Library & Museum’dan alınmıştır.


BİBLİYOGRAFYA
Arjomand, Saïd Amir. "Coffeehouses, Guilds and Oriental Despotism: Government and Civil Society in Late Seventeenth to Early Eighteenth Century Istanbul and Isfahan, as seen from Paris and London." European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie 45/1 (2004), 23-42.
 
Chittolini, Giorgio. “The ‘Private,’ the ‘Public,’ the State.” The Journal of Modern History 67 (1995), 34–61.
 
Emecen, Feridun. "Osmanlı Hanedanına Alternatif Arayışlar Üzerine Bazı Örnekler ve Mülahazalar." In Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum, İstanbul: Timaş Yayınları, 2011, 37-60.
 
Faroqhi, Suraiya.  “Political Activity among Ottoman Taxpayers and the Problem of Sultanic Legitimation (1570-1650).” Journal of the Economic and Social History of the Orient 35/1 (1992), 1-39.
 
Fleischer, Cornell. “The Lawgiver as Messiah: The Making of the Imperial Image in the Reign of Süleymân.” In Soliman le Magnifique et son temps, Actes du colloque de Paris, Galeries nationals du Grand Palais, 7-10 mars 1990, edited by Gilles Veinstein. Paris, La Documentation française, 1992, 159-179.
 
Flemming, Barbara. “Public Opinion Under Suleiman.” In Essays in Turkish Literature and History. Leiden: Brill, 2018, 276-284.
 
İnalcık, Halil. “Adāletnāmeler.” Türk Tarih Belgeleri Dergisi II/3–4 (1965), 49–145.
 
Gürbüzel, Aslıhan. “Citizens of Piety: Networks of Piety and the Public Sphere in Early Modern Ottoman Cities.” Journal of Early Modern Cultural History 18/3 (2018), 66-95.
 
Gürbüzel, Aslıhan. “Bilingual Heaven: Was There a Distinct Persianate Islam in the Ottoman Empire?” Philological Encounters. Philological Encounters 6 (2021), 214–241.
 
Kafadar, Cemal. “Tarih Yazıcılığında Kamu Alanı Kavramı Tartışmaları ve Osmanlı Örneği.” In Osmanlı Medeniyeti: Siyaset, İktisat, Sanat, edited by Coşkun Çakır. İstanbul: Klasik Yayınları, 2005, 65-86.
 
Krstić, Tijana and Derin Terzioğlu (Ed.s). Historicizing Sunni Islam in the Ottoman Empire, c. 1450-c. 1750. Boston: Brill, 2021.
 
Lake, Peter. “Publics and Participation: England, Britain, and Europe in the ‘Post-Reformation’.” Journal of British Studies 56/4 (2017), 836-854.
 
Mah, Harold. "Phantasies of the Public Sphere: Rethinking the Habermas of Historians." The Journal of Modern History 72/1 (2000), 153-182.
 
Yaycıoğlu 2017: Partners of the Empire: The Crisis of the Ottoman Order in the Age of Revolutions. Stanford: Stanford University Press, 2017.
 
Yılmaz, Hüseyin. “Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma Öncesi Meşrutiyetçi Gelişmeler.” Dīvān: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 13/24 (2008), 1–30.
 
Yılmaz, Hüseyin. Caliphate Redefined: The Mystical Turn in Ottoman Political Thought. Princeton: Princeton University Press, 2018.


Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.