Next | Türkçe | Episodes | Series | Docs | Maps | Archives | Music | Books | About

We have a new podcast feed: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:6652990/sounds.rss. Sorry for the inconvenience!

Friday, September 12, 2014

Osmanlı’da Tütün İşçileri | Can Nacar173.     Dumanın Ucunda Yükselen Mücadele

Ondokuzuncu yüzyılda gelişen üretim teknolojisiyle, sigaraya yönelik rağbet tütün üretiminde büyük bir  artışa yol açtı. Osmanlı’nın son döneminde gerek yerel gerekse uluslararası pazarların taleplerini arza dönüştürme çabası sonucunda 1880’lerden itibaren Osmanlı’da tütün üretimi daha önceki onyıllara oranla üç kat artış gösterdi. Hiç şüphesiz üretimdeki bu ani artış, tütünün coğrafi ve iklimsel olarak en iyi kalitede yetiştiriebildiği İskeçe, Kavala ve Samsun gibi tarımsal bölgelerle ile fabrika üretiminin gerçekleştirildiği İstanbul’da tütün üretiminde çalışan yerel ve mevsimlik işçi sayısında büyük bir artışı beraberinde getirdi. Tütün üretimindeki artışın en önemli unsurlarından ve üretimin temeli olan yerel ve mevsimlik işçilerin yaşam ve çalışma koşulları, tütün emeğinin bu dönemdeki örgütlenmesi ve emek süreci mücadelelerini Can Nacar’la konuştuk.

Dr. Can Nacar, Koç Üniversitesi'nin Tarih Bölümünde Öğretim Üyesisidir. (academia.edu)
Seçil Yılmaz, CUNY Tarih Bölümü’nde Doktora Öğrencisi. Geç Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Dönemi’nde salgın hastalıklar, tıp ve toplumsal cinsiyet temaları çerçevesinde frenginin sosyal tarihi üzerine doktora araştırmasına devam etmektedir. (academia.edu)

Listeners might also like:

#172 Migrant Workers in Ottoman Anatolia | Chris Gratien
#155 Osmanlı'da İşçiler | Kadir Yıldırım
#154 Miners and the Ottoman State | Donald Quataert
#171 Osmanlı'da Buz Üretimi | Burcu Kurt

Citation: "Osmanlı’da Tütün İşçileri," Seçil Yılmaz, Can Nacar, and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 173 (12 September 2014) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/09/osmanlda-tutun-iscileri.html.

SEÇME KAYNAKÇA

Tütün Mağazası, İskeçe, 1911 (Source: Yani Hristaki, Tütün)
Can Nacar, “Labor Activism and the State in the Ottoman Tobacco Industry,” International Journal of Middle East Studies, vol. 46, no.3 (2014): 533-551.

Can Nacar, “The Régie Monopoly and Tobacco Workers in Late Ottoman Istanbul,” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 34, no.1 (2014): 206-219.

Can Nacar, “Tütün İşçileri, Tüccarlar ve Kırık Camlar: 1905 Kavala Grevi,” Toplumsal Tarih Dergisi,  no.213 (2011): 38-42.  

Gila Hadar, “Jewish Tobacco Workers in Salonika: Gender and Family in the Context of Social and Ethnic Strife,” in Women in the Ottoman Balkans: Gender, Culture and History, edited by Amila Buturovic and İrvin Cemil Schick (London: I.B. Tauris, 2007), pp. 127-152.

Gülhan Balsoy, “Gendering Ottoman Labor History: The Cibali Régie Factory in the Early Twentieth Century,” International Review of Social History, vol.54, no. S17 (2009): 45-68.

E. Tutku Vardağlı, “Tobacco Labor Politics in the Province of Thessaloniki: Cross-Communal and Cross-Gender Relations” (PhD diss., Boğaziçi University, 2011)

Efi Avdela, "Class, Ethnicity, and Gender in Post-Ottoman Thessaloniki: The Great Tobacco Strike of 1914," in Borderlines: Genders and Identities in War and Peace, 1870-1930, ed. Billie Melman (New York: Routledge, 1998), 421-38.

İskeçe tütün mağazasında tütün işçileri, 1911 (Source: Yani Hristaki, Tütün)

Sunday, August 24, 2014

Migrant Workers in Ottoman Anatolia | Chris Gratien172.     Mobility and Class in Adana

The nineteenth century was a period when world empires sought to settle nomads and immigrants in the countryside for the purposes of encouraging cultivation and loyalty to expanding states. Yet, at the same time, the economic consequences of global trade created sudden demand for labor that fostered new types of migration and mobility. This is the case in Ottoman Çukurova, where the rise of the cotton industry attracted seasonal labor flows from throughout Anatolia and Syria. In this episode, Chris Gratien explores the world of late Ottoman Adana and the social spaces inhabited and created by the region's itinerant working class.Chris Gratien is a doctoral candidate at Georgetown University researching the social and environmental history of the Ottoman Empire and the modern Middle East. (see academia.edu)
Sam Dolbee is a doctoral candidate in the department of Middle East Studies at New York University.

Citation: "Migrant Workers in Ottoman Anatolia," Chris Gratien and Sam Dolbee, Ottoman History Podcast, No. 172 (31 August 2014) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/08/migrant-labor-working-class-anatolia-adana.html.

Listeners might also like:

#154 Miners and the Ottoman State | Donald Quataert
#155 Osmanlı'da İşçiler | Kadir Yıldırım
#078 Agriculture and Autonomy in the Modern Middle East | Graham Pitts
#059 AUB and 1930s Rural Development in Lebanon | Sam Dolbee
#046 Slavery in a Global Context

SELECT BIBLIOGRAPHY

Based in part on documents from Ottoman Archives in Istanbul and British National Archives in Kew

Toksöz, Meltem. Nomads, Migrants and Cotton in the Eastern Mediterranean The Making of the Adana-Mersin Region 1850-1908. Leiden: Brill, 2010.

________. " Multiplicity or polarity : a discursive analysis of post-1908 violence in an Ottoman region" in Singer, Amy, Christoph K. Neumann, and Selçuk Akşin Somel. Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. Abingdon, Oxon: Routledge, 2011.

Astourian, Stephan. Testing World-System Theory, Cilicia (1830's-1890's): Armenian-Turkish Polarization and the Ideology of Modern Ottoman Historiography. Thesis (Ph. D.)--University of California, Los Angeles, 1996.

Kebikeç. No. 21, "Çukurova" (2006).

Gratien, Chris and Graham Pitts. "Towards an Environmental History of World War I" in Helmut Bley and Anorthe Kremers. The World During the First World War. Essen: Klartext Verlag, 2014.

Tʻērzean, Hakob. Atanayi keankʻě. K. Polis: Tpagrutʻiwn Z.N. Pērpērean, 1909.

Orhan Kemal. Bereketli topraklar üzerinde; roman. Istanbul: Remzi Kitabevi, 1964.

Uran, Hilmi. Adana ziraat amelesi. Adana: Türk Sözü, 1341.

Âb-ı Müncemid: Osmanlı'da buz üretimi | Burcu Kurt171.     Buz, Bira ve Bakteri

Soğutma teknolojisinden önce dahi, kar ve buz gerek Osmanlı sarayı tarafından, gerekse halk tarafından oldukça kullanılan bir meta idi. Bu podcastımızda Burcu Kurt ile sanayileşmenin bu iki metanın üretim ve tüketimini nasıl etkilediğini Osmanlı devleti, toplumu ve ekonomisi açısından ele aldık.

Before the advent of refrigeration technology, snow and ice were frequently used as sources of cool by the Ottoman palace and people. In this podcast, Burcu Kurt explains how the production and consumption of these two products was affected by the industrialization (episode is in Turkish).Dr. Burcu Kurt İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (academia.edu).
Yeniçağ Akdeniz ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine uzmanlaşan Dr. Emrah Safa Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (academia.edu)

Citation: "Âb-ı Müncemid: Osmanlı'da buz üretimi," Burcu Kurt, Emrah Safa Gürkan, and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 171 (24 August 2014) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/08/osmanli-buzlas.html.

Bu bölümle ilgili:

#145 Ottoman Sea Baths | Burkay Pasin
#095 Ottoman Qur'an Printing | Brett Wilson
#039 Turkish Toothpaste and Legal Imperialism | Chris Gratien

SEÇME KAYNAKÇA

BİLGİN, Arif, Osmanlı Saray Mutfağı 1453-1650, İstanbul: Kitabevi, 2004.
ÇUBUKÇU, Bayhan, Mebrure Değer, “İstanbul’da Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Saraya Buz ve Kar Sağlanması”, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, 218 (2010), s.27-30.
GÖZCÜ, Alev, AKÇİÇEK, Eren, “Osmanlı Mutfağında Kar ve Buz”, I. Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (yay. haz. Arif Bilgin, Özge Samancı), Bilecik: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2012, s.268-298.
IŞIN, Mary Priscilla, Gülbeşeker: Türk Tatlıları Tarihi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.
KAPLANOĞLU, Raif, “Saraya Tat Taşıyan Bursalı Aile: Buzcular”, Bursa Araştırmaları, 1 (2003), s.51-54.
KURT, Burcu, “Buz Temininde Sanayileşme ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Kurulan Buz Fabrikaları”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), 30 (2011), s. 73-98.
_____, “Osmanlı Sosyal Hayatında Yenileşmeye Bir Örnek: Buz Temininde Modernleşme ve Dersaadet Buz Fabrikası”, Tarih Boyunca Yenileşme Hareketleri, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2014, s.43-50.
_____, “Kar ve Buz Temininde Modernleşme ve XIX. Yüzyıl İstanbul’unda Karcı Esnafı”, Belleten, yayın aşamasında.
MARTAL, Abdullah, “İzmir Buz Fabrikası”, Tepekule Tarih, C. 2 (2000), s. 86-90.
QUATAERT, Donald, Osmanlı Devleti’nde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş (1881-1908), Ankara: Yurt Yayınevi, 1987.
SAMANCI, Özge, “Kar, Şerbet ve Dondurma”, Yemek ve Kültür, 9 (2007), s. 146-150.
SCHWEIGGER, Salomon, Sultanlar Kentine Yolculuk (1578-1581), İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004