Next | Türkçe | Episodes | Series | Docs | Maps | Archives | Music | Books | About

We have a new podcast feed: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:6652990/sounds.rss. Sorry for the inconvenience!

Friday, July 25, 2014

Bir İstanbul Mahallesinin Doğumu ve Ölümü (1494-2008) | Cem Behar
167.     Mahalle, Yerel Kimlik ve Göç

Bu podcastımızda Prof. Dr. Cem Behar ile 2003 yılında İngilizce olarak bastığı ve geçtiğimiz aylarda genişletilmiş bir Türkçe baskısını da yayınladığı kitabının konusu olan Kasap İlyas Mahallesi hakkında konuştuk. Modernleşmeye kurban verdiğimiz bu suriçi İstanbul mahallesinin son beş yüzyıldaki hikayesinin anlatıldığı podcastımızda, yerel kimlik, aidiyet, göç, şehre entegrasyon gibi çeşitli konulara değindik.Prof. Dr. Cem Behar İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (see faculty page)
Yeniçağ Akdeniz ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine uzmanlaşan Dr. Emrah Safa Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (academia.edu)
Osmanlı Askeri Tarihi üzerine uzmanlaşan Dr. Kahraman Şakul İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesidir. (academia.edu)

Listeners might also like:

#129 Osmanlı'da Mahremiyetin Sınırları | Fikret Yılmaz
#090 Producing Pera | Nilay Özlü
#100 Gelenekten Gelenekçiliğe: Osmanlı ve Müzik | Cem Behar
#096 Transport and Public Space in Ottoman Istanbul | James Ryan
#115 Kadı'nın Günlüğü | Selim Karahasanoğlu
#135 Lubunca | Nicholas Kontovas

Citation: "Bir İstanbul Mahallesinin Doğumu ve Ölümü (1494-2008)," Cem Behar, Emrah Safa Gürkan, Kahraman Şakul and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 167 (26 July 2014) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/07/bir-mahallenin-dogumu-ve-olumu-1494.html.


SEÇME KAYNAKÇACem Behar, Bir Mahallenin Doğumu ve Ölümü (1494-2008): Osmanlı İstanbulu’nda Kasap İlyas Mahallesi (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2014). See Yapı Kredi Yayınları. 

Cem Behar, A Neighborhood in Ottoman Istanbul: Fruit Vendors and Civil Servants in The Kasap İlyas Mahalle (Albany: State University of New York Press, 2003).

Türkiye Literatür Araştırmaları Dergisi 6: Türk Şehir Tarihi (2005).

Edhem Eldem, Daniel Goffman and Bruce Masters (eds.), The Ottoman City between East and West: Aleppo, Izmir Istanbul (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)
André Raymond, Cairo (Cambridge: Harvard University Press, 2000)

André Raymond, The great Arab cities in the 16th-18th centuries : an introduction (New York: New York University Press, 1984).

André Raymond, Osmanlı döneminde Arap kentleri, çev. Ali Berktay (İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995).

Özer Ergenç, XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya  (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012).

Suraiya Faroqhi, Men of modest substance : house owners and house property in seventeenth-century Ankara and Kayseri (Cambridge and New York : Cambridge University Press, 1987).

Haim Gerber, Economy and society in an Ottoman city : Bursa, 1600-1700 (Jerusalem : Hebrew University, 1988).

Daniel Goffman, Izmir and the Levantine World, 1550-1650 (Seattle : University of Washington Press, 1990).

Daniel Goffman, İzmir ve Levanten dünya, 1550-1650 (İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995).

Friday, July 18, 2014

The Politics of 1948 in Israeli Archives | Shay Hazkani166.    The Censored Past

While state support of archives enables the production of history, state control of archives can often hinder it. In Israel, the nature of the expulsion of Palestinians in 1948, an event in known in Arabic as the Nakba, has been at the center of political debates of the archives for decades. In this episode, Shay Hazkani explains the way state actors have and continue to use the archive to influence the historical memory of 1948 and explores the slippages that reveal this process.Shay Hazkani is a doctoral candidate at New York University’s Department of Hebrew and Judaic Studies and the Department of History. His research focuses on socio-cultural history of the Arab-Israeli conflict.
Chris Gratien is a doctoral candidate at Georgetown University researching the social and environmental history of the Ottoman Empire and the modern Middle East. (see academia.edu)

Shay Hazkani, "Catastrophic Thinking: Did Ben-Gurion try to rewrite history" in Haaretz (16 May 2013)

Citation: "The Politics of 1948 in Israeli Archives," Shay Hazkani and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 166 (19 July 2014) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/07/the-politics-of-1948-in-israeli-archives.html.

Listeners might also like:

#122 Hidden Histories at the French Archives | Sandrine Mansour-Mérien
#029 Ottoman Sources in Israel/Palestine | Zachary J. Foster
#165 New Archives in Lebanon | USEK

Thursday, July 17, 2014

New Archives in Lebanon | Université Saint-Esprit de Kaslik
with Joseph Moukarzel and Elie Elias165.     The Making of an Archive

While Lebanon is home to a rich base of historical sources, the nature of public institutions and the impacts of the long civil war have resulted in a situation wherein archival documents are decentralized and spread across many private institutions. In this episode, we interview the directors of a new archival collection in Lebanon at Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), which is fast becoming a repository of collections of documents, registers, and personal papers from throughout Lebanon. Joseph Moukarzel is Director of the Phoenix Center for Lebanese Studies at USEK. He holds a PhD in History from Université de la Sorbonne - Paris IV. (see academia.edu)
Elie Elias is communications director at the Phoenix Center and a doctoral candidate at USEK. (see academia.edu)
Graham Pitts is a doctoral candidate at Georgetown University researching the environmental history of the Middle East and in particular modern Lebanon. (see academia.edu)
Chris Gratien is a doctoral candidate at Georgetown University researching the social and environmental history of the Ottoman Empire and the modern Middle East. (see academia.edu)

Website of the Phoenix Center for Lebanese Studies