Hayretle Seyret: Osmanlı'da sinema ve şehir

Nezih Erdoğan 

Sinemanın ilk yıllarını, kinetoscope, vitascope ya da cinématographe gibi hareketli görüntü teknolojilerinin tarihi olarak okumak yeterli olabilir mi? Bu podcastta Prof. Nezih Erdoğan ve Serkan Şavk, Osmanlı’daki sinema deneyimini seyir ve hayret gibi kavramlar üzerinden tartışıyorlar.

Stream via Soundcloud (preferred / US)
Stream via Hipcast (Turkey / Türkiye)

Türkiye’de sinemanın ilk yılları ve Yeşilçam sineması üzerine uzmanlaşan Prof. Dr. Nezih Erdoğan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü kurucu başkanıdır (Daha fazla bilgi için bkz. kişisel sayfa ve academia.edu)

Erken modern Osmanlı toplumunda mekân-birey-iletişim ilişkisi üzerine çalışan Serkan Şavk, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora adayı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü’nde öğretim görevlisidir. (Daha fazla bilgi için bkz. academia.edu)

Episode No. 128
Release Date: 3 November 2013 (Türkçe)
Location: Izmir, Turkey
Editing and Production: Chris Gratien and Serkan Şavk
Bibliography courtesy of Nezih Erdoğan

Citation: "Hayretle Seyret: Osmanlı'da sinema ve şehir," Nezih Erdoğan, Serkan Şavk, and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 128 (November 3, 2013) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2013/11/cinema-ottoman-empire-istanbul.html.

SEÇME KAYNAKÇA

Sinema - Seyir Belge Arşivi, Istanbul Bilgi Üniversitesi


-       Savaş Arslan, Cinema in Turkey: A New Critical History (Oxford University Press, 2010).
-        Edhem Eldem, “Batılılașma, Modernleșme ve Kozmopolitizm: 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Bașında İstanbul”, Osman Hamdi Bey ve Dönemi (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1993), 12–26.
-        Nezih Erdoğan, “The Spectator in the Making: Modernity and Cinema in Istanbul: 1896-1928”, Orienting Istanbul: Cultural Capital of Europe?, der. Deniz Göktürk, Levent Soysal ve İpek Türeli (Routledge: 2010), 129-143. (Türkçesi: İstanbul Nereye? Küresel Kent, Kültür, Avrupa, İstanbul: Metis Yayınları, 2011.)
-        Burçak Evren, İlk Türk Filmleri (İstanbul: Es Yayınları, 2006).
-        Cemal Kafadar, Agâh Özgüç, Giovanni Scognamillo ve
Deniz Bayrakdar, “Sinema ve Tarih” (Panel tartışması),
Türk Film Araștırmalarında Yeni Yönelimler 5, der. Deniz Bayrakdar (İstanbul: Bağlam Yayınları, 2006).
-        Kemal H. Karpat, Ottoman Population, 1830-1914: Demographic and Social Characteristics (University of Wisconsin Press: 1985).
-        Dilek Kaya Mutlu, “The Russian Monument at Ayastefanos (San Stefano): Between Defeat and Revenge, Remembering and Forgetting”, Middle Eastern Studies 43 (sayı 1), 2007: 75-86.
-        Dilek Kaya Mutlu, “Ayastefanos’taki Rus Abidesi: Kim Yıktı? Kim Çekti? Kim ‘Yazdı’?”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 6, der. Deniz Bayrakdar (İstanbul: Bağlam Yayınları, 2007), 17-29.
-        "Kamera Öncesi Bir Kamera Gezisi: Cemal Kafadar", Altyazı (sayı 109), 2011: 48-55.     

Comments