Hayretle Seyret: Osmanlı'da sinema ve şehir

Nezih Erdoğan 

Sinemanın ilk yıllarını, kinetoscope, vitascope ya da cinématographe gibi hareketli görüntü teknolojilerinin tarihi olarak okumak yeterli olabilir mi? Bu podcastta Prof. Nezih Erdoğan ve Serkan Şavk, Osmanlı’daki sinema deneyimini seyir ve hayret gibi kavramlar üzerinden tartışıyorlar.

Stream via Soundcloud (preferred / US)
Stream via Hipcast (Turkey / Türkiye)

Türkiye’de sinemanın ilk yılları ve Yeşilçam sineması üzerine uzmanlaşan Prof. Dr. Nezih Erdoğan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü kurucu başkanıdır (Daha fazla bilgi için bkz. kişisel sayfa ve academia.edu)

Erken modern Osmanlı toplumunda mekân-birey-iletişim ilişkisi üzerine çalışan Serkan Şavk, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora adayı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü’nde öğretim görevlisidir. (Daha fazla bilgi için bkz. academia.edu)

Episode No. 128
Release Date: 3 November 2013 (Türkçe)
Location: Izmir, Turkey
Editing and Production: Chris Gratien and Serkan Şavk
Bibliography courtesy of Nezih Erdoğan

Citation: "Hayretle Seyret: Osmanlı'da sinema ve şehir," Nezih Erdoğan, Serkan Şavk, and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 128 (November 3, 2013) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2013/11/cinema-ottoman-empire-istanbul.html.

SEÇME KAYNAKÇA

Sinema - Seyir Belge Arşivi, Istanbul Bilgi Üniversitesi


-       Savaş Arslan, Cinema in Turkey: A New Critical History (Oxford University Press, 2010).
-        Edhem Eldem, “Batılılașma, Modernleșme ve Kozmopolitizm: 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Bașında İstanbul”, Osman Hamdi Bey ve Dönemi (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1993), 12–26.
-        Nezih Erdoğan, “The Spectator in the Making: Modernity and Cinema in Istanbul: 1896-1928”, Orienting Istanbul: Cultural Capital of Europe?, der. Deniz Göktürk, Levent Soysal ve İpek Türeli (Routledge: 2010), 129-143. (Türkçesi: İstanbul Nereye? Küresel Kent, Kültür, Avrupa, İstanbul: Metis Yayınları, 2011.)
-        Burçak Evren, İlk Türk Filmleri (İstanbul: Es Yayınları, 2006).
-        Cemal Kafadar, Agâh Özgüç, Giovanni Scognamillo ve
Deniz Bayrakdar, “Sinema ve Tarih” (Panel tartışması),
Türk Film Araștırmalarında Yeni Yönelimler 5, der. Deniz Bayrakdar (İstanbul: Bağlam Yayınları, 2006).
-        Kemal H. Karpat, Ottoman Population, 1830-1914: Demographic and Social Characteristics (University of Wisconsin Press: 1985).
-        Dilek Kaya Mutlu, “The Russian Monument at Ayastefanos (San Stefano): Between Defeat and Revenge, Remembering and Forgetting”, Middle Eastern Studies 43 (sayı 1), 2007: 75-86.
-        Dilek Kaya Mutlu, “Ayastefanos’taki Rus Abidesi: Kim Yıktı? Kim Çekti? Kim ‘Yazdı’?”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 6, der. Deniz Bayrakdar (İstanbul: Bağlam Yayınları, 2007), 17-29.
-        "Kamera Öncesi Bir Kamera Gezisi: Cemal Kafadar", Altyazı (sayı 109), 2011: 48-55.     

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.