Osmanlı Toplumunda Çocukluk

Yahya Araz
This episode is part of a series on Women, Gender, and Sex in Ottoman history

Download the series
Podcast Feed | iTunes | Hipcast | Soundcloud


Osmanlı'da çocukluk algısının  olup olmadığı son dönem tarih yazıcılığında sıkça sorulan sorular arasındadır. Bu bölümde Yahya Araz bize çocukların sadece küçük insanlar olmanın ötesinde Osmanlı'da çocukluk tanımının çerçevesini oluşturan toplumsal, hukuki ve biyolojik etmenleri anlatıyor.Stream via Soundcloud (preferred / US)
Stream via Hipcast (Turkey / Türkiye)


Dr. Yahya Araz Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (see academia.edu)
Kalliopi Amygdalou, doktora derecesini University College London'a bağlı Barlett School of Architecture'dan aldı. Araştırmaları, Yunanistan ve Türkiye'de ulusal tarih yazımı, mimari ve kentsel çevre ilişkisine odaklanmaktadır. (see academia.edu)
Erken modern Osmanlı dünyasında mekân, birey ve görüntü ilişkisi üzerine çalışan Dr. Serkan Şavk, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nde görev yapmaktadır. (see academia.edu)

KAYNAKÇA

Yahya Araz, Osmanlı Toplumunda Çocuk Olmak, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2013.

Avner Gil‘adi, Children of Islam Concepts of Childhood in Medieval Muslim Society, New York: St. Martin’s Press, 1992.

Colin Heywood, Baba Bana Top At! Batı’da Çocukluğun Tarihi, çev. Esin Hoşsucu, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003.

Eugenia Kermeli, “Children Treated as Commodity in Ottoman Crete”, The Ottoman Empire: Myths, Realities and ‘Black Holes’, İstanbul: The Isis Press, 2006.

François Georgeon- Klaus Kreiser (ed.), Childhood and Youth in the Muslim World, Paris: Maisonneuve & Larose, 2007.

Harald Motzki, “Child Marriages in Seventeenth-Century Palestine”, Islamic Legal Interpretation Muftis and their Fatwas, Cambridge: Harvard University Press, 1996.

Hülya Tezcan, Osmanlı Sarayının Çocukları, İstanbul: Aygaz, 2006.

Nazan Maksudyan, Orphans and Destitute Children in Late Ottoman Empire, Syracuse: Syracuse University Press, 2014.

Comments