Osmanlı Toplumunda Çocukluk

Yahya Araz
This episode is part of a series on Women, Gender, and Sex in Ottoman history

Download the series
Podcast Feed | iTunes | Hipcast | Soundcloud


Osmanlı'da çocukluk algısının  olup olmadığı son dönem tarih yazıcılığında sıkça sorulan sorular arasındadır. Bu bölümde Yahya Araz bize çocukların sadece küçük insanlar olmanın ötesinde Osmanlı'da çocukluk tanımının çerçevesini oluşturan toplumsal, hukuki ve biyolojik etmenleri anlatıyor.Stream via Soundcloud (preferred / US)
Stream via Hipcast (Turkey / Türkiye)


Dr. Yahya Araz Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (see academia.edu)
Kalliopi Amygdalou, doktora derecesini University College London'a bağlı Barlett School of Architecture'dan aldı. Araştırmaları, Yunanistan ve Türkiye'de ulusal tarih yazımı, mimari ve kentsel çevre ilişkisine odaklanmaktadır. (see academia.edu)
Erken modern Osmanlı dünyasında mekân, birey ve görüntü ilişkisi üzerine çalışan Dr. Serkan Şavk, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nde görev yapmaktadır. (see academia.edu)

KAYNAKÇA

Yahya Araz, Osmanlı Toplumunda Çocuk Olmak, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2013.

Avner Gil‘adi, Children of Islam Concepts of Childhood in Medieval Muslim Society, New York: St. Martin’s Press, 1992.

Colin Heywood, Baba Bana Top At! Batı’da Çocukluğun Tarihi, çev. Esin Hoşsucu, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003.

Eugenia Kermeli, “Children Treated as Commodity in Ottoman Crete”, The Ottoman Empire: Myths, Realities and ‘Black Holes’, İstanbul: The Isis Press, 2006.

François Georgeon- Klaus Kreiser (ed.), Childhood and Youth in the Muslim World, Paris: Maisonneuve & Larose, 2007.

Harald Motzki, “Child Marriages in Seventeenth-Century Palestine”, Islamic Legal Interpretation Muftis and their Fatwas, Cambridge: Harvard University Press, 1996.

Hülya Tezcan, Osmanlı Sarayının Çocukları, İstanbul: Aygaz, 2006.

Nazan Maksudyan, Orphans and Destitute Children in Late Ottoman Empire, Syracuse: Syracuse University Press, 2014.

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.