Bir İstanbul Mahallesinin Doğumu ve Ölümü (1494-2008)

Cem Behar

Bu podcastımızda Prof. Dr. Cem Behar ile 2003 yılında İngilizce olarak bastığı ve geçtiğimiz aylarda genişletilmiş bir Türkçe baskısını da yayınladığı kitabının konusu olan Kasap İlyas Mahallesi hakkında konuştuk. Modernleşmeye kurban verdiğimiz bu suriçi İstanbul mahallesinin son beş yüzyıldaki hikayesinin anlatıldığı podcastımızda, yerel kimlik, aidiyet, göç, şehre entegrasyon gibi çeşitli konulara değindik.Prof. Dr. Cem Behar İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (see faculty page)
Yeniçağ Akdeniz ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine uzmanlaşan Dr. Emrah Safa Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (academia.edu)
Osmanlı Askeri Tarihi üzerine uzmanlaşan Dr. Kahraman Şakul İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesidir. (academia.edu)

Episode No. 167
Release Date: 26 July 2014 (Türkçe)
Location: Üsküdar, Istanbul
Editing and Production: Chris Gratien
Musical excerpt: Yeni Türkü - Yedikule
Bibliography courtesy of Cem Behar

Citation: "Bir İstanbul Mahallesinin Doğumu ve Ölümü (1494-2008)," Cem Behar, Emrah Safa Gürkan, Kahraman Şakul and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 167 (26 July 2014) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/07/bir-mahallenin-dogumu-ve-olumu-1494.html.


SEÇME KAYNAKÇA

Cem Behar, Bir Mahallenin Doğumu ve Ölümü (1494-2008): Osmanlı İstanbulu’nda Kasap İlyas Mahallesi (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2014). See Yapı Kredi Yayınları. 

Cem Behar, A Neighborhood in Ottoman Istanbul: Fruit Vendors and Civil Servants in The Kasap İlyas Mahalle (Albany: State University of New York Press, 2003).

Türkiye Literatür Araştırmaları Dergisi 6: Türk Şehir Tarihi (2005).

Edhem Eldem, Daniel Goffman and Bruce Masters (eds.), The Ottoman City between East and West: Aleppo, Izmir Istanbul (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)
André Raymond, Cairo (Cambridge: Harvard University Press, 2000)

André Raymond, The great Arab cities in the 16th-18th centuries : an introduction (New York: New York University Press, 1984).

André Raymond, Osmanlı döneminde Arap kentleri, çev. Ali Berktay (İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995).

Özer Ergenç, XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya  (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012).

Suraiya Faroqhi, Men of modest substance : house owners and house property in seventeenth-century Ankara and Kayseri (Cambridge and New York : Cambridge University Press, 1987).

Haim Gerber, Economy and society in an Ottoman city : Bursa, 1600-1700 (Jerusalem : Hebrew University, 1988).

Daniel Goffman, Izmir and the Levantine World, 1550-1650 (Seattle : University of Washington Press, 1990).

Daniel Goffman, İzmir ve Levanten dünya, 1550-1650 (İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995).

Comments

Herşey çok güzel ağzınıza emeğinize sağlık... çok bilgilendirici... ufak bir talebim var sizden... network kelimesini çok kullanmışsınız bunun yerine türkçe kelime kullanmanızı isterdim..
O an ben de istemistim aslinda ama aklima gelmedi ;)
Arch Beau said…
Gerçekten çok hoş... Ipadten kAnalınıza abone oldum, çok faydalı bir podcast arşivi oluşturmuşsunuz,teşekkürler...

Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.