Âb-ı Müncemid: Osmanlı'da buz üretimi

Burcu Kurt

Soğutma teknolojisinden önce dahi, kar ve buz gerek Osmanlı sarayı tarafından, gerekse halk tarafından oldukça kullanılan bir meta idi. Bu podcastımızda Burcu Kurt ile sanayileşmenin bu iki metanın üretim ve tüketimini nasıl etkilediğini Osmanlı devleti, toplumu ve ekonomisi açısından ele aldık.

Before the advent of refrigeration technology, snow and ice were frequently used as sources of cool by the Ottoman palace and people. In this podcast, Burcu Kurt explains how the production and consumption of these two products was affected by the industrialization (episode is in Turkish).

Dr. Burcu Kurt İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (academia.edu).
Yeniçağ Akdeniz ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine uzmanlaşan Dr. Emrah Safa Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. (academia.edu)

Citation: "Âb-ı Müncemid: Osmanlı'da buz üretimi," Burcu Kurt, Emrah Safa Gürkan, and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 171 (24 August 2014) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2014/08/osmanli-buzlas.html.

Bu bölümle ilgili:

#145 Ottoman Sea Baths | Burkay Pasin
#095 Ottoman Qur'an Printing | Brett Wilson
#039 Turkish Toothpaste and Legal Imperialism | Chris Gratien

SEÇME KAYNAKÇA

BİLGİN, Arif, Osmanlı Saray Mutfağı 1453-1650, İstanbul: Kitabevi, 2004.
ÇUBUKÇU, Bayhan, Mebrure Değer, “İstanbul’da Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Saraya Buz ve Kar Sağlanması”, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, 218 (2010), s.27-30.
GÖZCÜ, Alev, AKÇİÇEK, Eren, “Osmanlı Mutfağında Kar ve Buz”, I. Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (yay. haz. Arif Bilgin, Özge Samancı), Bilecik: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2012, s.268-298.
IŞIN, Mary Priscilla, Gülbeşeker: Türk Tatlıları Tarihi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.
KAPLANOĞLU, Raif, “Saraya Tat Taşıyan Bursalı Aile: Buzcular”, Bursa Araştırmaları, 1 (2003), s.51-54.
KURT, Burcu, “Buz Temininde Sanayileşme ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Kurulan Buz Fabrikaları”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), 30 (2011), s. 73-98.
_____, “Osmanlı Sosyal Hayatında Yenileşmeye Bir Örnek: Buz Temininde Modernleşme ve Dersaadet Buz Fabrikası”, Tarih Boyunca Yenileşme Hareketleri, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2014, s.43-50.
_____, “Kar ve Buz Temininde Modernleşme ve XIX. Yüzyıl İstanbul’unda Karcı Esnafı”, Belleten, yayın aşamasında.
MARTAL, Abdullah, “İzmir Buz Fabrikası”, Tepekule Tarih, C. 2 (2000), s. 86-90.
QUATAERT, Donald, Osmanlı Devleti’nde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş (1881-1908), Ankara: Yurt Yayınevi, 1987.
SAMANCI, Özge, “Kar, Şerbet ve Dondurma”, Yemek ve Kültür, 9 (2007), s. 146-150.
SCHWEIGGER, Salomon, Sultanlar Kentine Yolculuk (1578-1581), İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004

Comments

Unknown said…
Tıp'ta buzun kullanımları çok çeşitli.
kanama durdurmak, ağrı hissini azaltmak bir nevi ilkel anestezi görevi görüyor ,iletimi azaltmak ,myastenia gravis (göz hastalıkları) etc. Bu sebeplerden dolayı ordu ile birlikte karcı esnafını gönderiyor olabilirler.

Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.