Osmanlı'da Kadın ve Savaş

Zeynep Kutluata

Seçil Yılmaz ile Chris Gratien'in sunuculuklarıyla

Bölümü dinle

Osmanlı tarihinde, tıpkı dünya tarihinde olduğu gibi, büyük toplumsal dönüşümlere, devrimlere, savaşlara ve barışlara dair anlatılara erkeklerin eylemleri, sesleri ve kalemleri egemen olurken, kadınlar ve çocuklar sıklıkla bu anlatıların ya dışında bırakıldı yada yardımcı öğesi olageldi. Sosyal ve feminist tarih yazımının en önemli katkısı kadın anlatılarını merkez alarak ve görünür kılarak Osmanlı toplumunda toplumsal cinsiyet rolleri, vatandaşlık hakları ve emek ilişkilerini yeni bir tarih anlayışı ve Osmanlı tarihi anlatısı sunmak oldu. Zeynep Kutluata ile bu bölümde Osmanlı’nın savaşlara ve göçlere karışmış ‘’en uzun yüzyılı’’nda kadınların gerek savaş alanlarında gerekse cephe gerisinde aldıkları aktif siyasi ve toplumsal rolleri vatandaşlık ve toplumsal cinsiyet tartışmaları ekseninde ele aldık.SoundCloud


Zeynep Kutluata doktorasını Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamlamıştır. “Ottoman Women and the State during World War I” başlıklı tez çalışmasında kadınların yazdıkları arzuhaller üzerine yoğunlaşmakta ve bu arzuhaller aracılığıyla savaş döneminde devlet ve kadınlar arasındaki ilişkiyi incelemektedir. (academia.edu)

Seçil Yılmaz, CUNY Tarih Bölümü’nde Doktora Öğrencisi. Geç Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Dönemi’nde salgın hastalıklar, tıp ve toplumsal cinsiyet temaları çerçevesinde frenginin sosyal tarihi üzerine doktora araştırmasına devam etmektedir. (academia.edu)

Chris Gratien, Georgetown Üniversitesi Tarih Bülümü'nde doktorasını tamamladı. Osmanlı ve Orta Doğu'da sosyal ve çevre tarihi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. (academia.edu)

Bölüm No. 208
Yayın Tarihi: 8 November 2015
Kayıt Yeri: Feriköy, Istanbul
Müzik (archive.org): Baglamamin Dugumu - Necmiye Ararat and MuzafferIstanbul'dan Ayva Gelir Nar Gelir - Azize Tozem and Sari RecepAbdullah Yuce - Bu Ne Sevgi Ah Bu Ne Izdirap
Bibiliyografya: Zeynep Kutluata'nın müsadesiyle
Resim kaynağı GoogleBooks

SEÇME KAYNAKÇA

Akın, Yiğit. "War, Women, and the State: The Politics of Sacrifice in the Ottoman Empire During the First World War". Journal of Women's History. 26, no. 3 (2014): 12-35.

Ben-Bassat, Yuval. Petitioning the Sultan: Protests and Justice in Late Ottoman Palestine, 1865-1908, London-New York: I.B. Tauris, 2013.

Dombrowski, Nicole Ann (ed.). Women and War in the Twentieth Century : Enlisted with or without Consent. New York: Garland.1999.

Mazlımyan, Kohar. “Türk Kadını Savaş Yıllarında Ne Yaptı,” Hay Gin, year: 1, no: 14, 16 May 1920, trans. Lerna Ekmekçioğlu, in Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, no: 2, February 2007.

Kutluata, Zeynep “Geç Osmanlı Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Savaş ve Toplumsal Cinsiyet: Kara Fatma(lar)”, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, 2006-2007 Seçkisi, İstanbul: BGST Yayınları, 149- 68.

Lex Heerma van Voss (ed.) Petitions in Social History, NY: The Presss Syndicate of the University of Cambridge, 2001.

Sarıyıldız, Gülden. Sokak Yazıcıları: Osmanlılarda Arzuhaller ve Arzuhalciler, Istanbul: Derlem Yayınları, 2010.

Zaeske, Susan. Signatures of Citizenship: Petitioning, Antislavery, and Women’s Political Identity, The University of North Carolina Press, 2003.

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.