Yemeğin Politik Tarihi

Burak Onaran

Ufuk Adak'ın sunuculuğuyla
yemeğin politik tarihinden bahsettik.

Bölümü dinle
Feed | iTunes | Hipcast | Soundcloud

Ottoman History Podcast'in bu bölümünde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden tarihçi Burak Onaran ile yemeğin ve mutfağın siyasi ve toplumsal tarihini konuşuyoruz. Son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda kamu diplomasisi açısından Osmanlı mutfağını nasıl okuyabiliriz? Osmanlı mutfağından Türk mutfağına geçiş, mutfağın ve yemeğin ulusallaşması süreci nasıl gerçekleşmiştir? Cumhuriyet'in kuruluşundan 1970'lere Türkiye'deki mutfak kültüründe nasıl bir değişim yaşanmıştır? Bu podcastte, bu soruların yanıtlarını arıyoruz.


Soundcloud (ABD / US)Burak Onaran Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Doktorasını 2009 yılında EHESS-Paris’te (Ecole des hautes études en science sociales), Tarih Bölümünde tamamladı. XIX. yüzyıl Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi siyasal ve toplumsal tarihinin yanı sıra, mutfak kültürünün olitik veçheleri ve historiyografi çalışma konuları arasındadır. 
Ufuk Adak University of Cincinnati'den Tarih doktorası aldı. Doktora tezi, son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda doğu Akdeniz liman kentlerindeki sosyal ve politik dönüşümü suç, ceza, sosyal kontrol ve hapishaneler üzerinden ele almaktadır. Adak, Berlin'de Zentrum Moderner Orient'te (ZMO) doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur.

YAPIM VE YAYIN

Bölüm No. 234
Yayın Tarihi: 25 Mart 2016
Kayıt Yeri: Istanbul
Ses Editörü: Onur Engin (Koç Üniversitesi ve Dr. Nina Ergin'in danışmanlığı'nda asistanlık desteği ile hazırlanmıştır.)
Müzik (archive.org): Muzeyyen Senar - Bu aksam gun batarken gel
Görseller ve kaynakça: Burak Onaran'ın müsadesiyle

GÖRSELLER
"Cook in the rue de Stamboul, Constantinople, Turkey" circa 1890-1900 (Library of Congress)


Milaslı İsmail Hakkı, İslam Dininde Etlerin Tezkiyesi (Istanbul: Ahmet Sait, 1933) 
"Şişko Selim'in derdi büyük", Hurriyet
KAYNAKÇA

Burak Onaran
MUTFAKTARİH
İletişim, 2015
Bilgin, Arif Bilgin ve Samancı, Özge (der.), Türk Mutfağı, Ankara, T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı, 2008.

Cwiertka, Katarzyna J., Modern Japanese Cuisine, Food Power and National Identity, Londra, Reaktion Books, 2006.

Demirel, Fatmagül, Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler, Son Ziyafetler, İstanbul, Doğan Kitap, 2007.

Eldem, Edhem, “Bilin bakalım yemeğe kim geliyor?: 1914-1918 yılları arasında düzenlenen dört ziyafet tertibinin siyasi ve prozopografik incelemesi”, Yemek ve Kültür, n. 8., 2007, s. 86-102.

Faroqhi, Suraiya ve Neumann, Christoph (der.), Soframız Nur Hanemiz Mamur Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak,  Z. Yelçe (çev.),İstanbul, Kitap Yayınevi, 2006, s. 185-208  [The Illuminated Table, The Prosperous House:Food and Shelter in ottoman Material Culture, Würzgurg, Ergon Verlag, 2003]

Helstosky, Carol, Garlic and Oil, Politics and Food in Italy,, Oxford & New York, Berg, 2004.

Milaslı İsmail Hakkı, İslam Dininde Etlerin Tezkiyesi, İstanbul, Ahmet Sait Matbaası, 1933.

Nayman Demir, Meral (der.), Osmanlı Hanımları Mutfakta, İstanbul, Ruhun Gıdası Kitaplar, 2014.


Onaran, Burak, “Le débat sur le porc halâl en Turquie au début de la période républicaine (1923-1950)”, F. Bergeaud-Blackler, Les sens du Halal, Paris, CNRS Éditions, 2015, s. 31-47. (https://goo.gl/6DpvkN)

Samancı, Özge, “Pilaf and bouchées: the modernization of official banquets at the Ottoman palace in the 19th century”, D. De Vooght (der.) Royal Taste: Food Power and Status at the European Courts After 1789, Farnham & Burlington, Ashgate, 2011. s. 111-143.

Spang, Rebecca L. Restoranın İcadı: Paris ve Modern Gastronomi Kültürü, B. S. Şener (çev.), Ankara, Dost, 2007, s. 195-196. [The Invention of the Restaurant: Paris and Modern Gastronomic Culture, Cambridge, Harvard University Press, 2000].

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.