II. Meşrutiyet'te Kitle Hareketi, Boykotlar ve Milliyetçilik

Bölüm 410


Podcast'i indir
Feed | iTunes | GooglePlay | SoundCloud

Ottoman History Podcast'in bu bölümünde Doğan Çetinkaya ile 1908 - 1914 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda ortaya çıkan boykot hareketlerine odaklanarak, II. Meşrutiyet dönemindeki kitle hareketi mefhumunu, toplumsal sınıfların siyasal alandaki yeni rollerini, Müslüman-Türk milliyetçiliğin aşağıdan toplumsal bir olgu olarak gelişimini ve Osmanlı toplumsal ve siyasal ikliminde bu kısa zaman zarfında ortaya çıkan dönüşümleri ve kırılmaları konuştuk.Stream via SoundCloud 


Katılımcı Biyografileri
Y. Doğan ÇetinkayaDoktora derecesini Hollanda'nın Leiden Üniversitesi'nden aldı. Halen İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Tarih Vakfı Başkan Yardımcılığı ve Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı (Özgür Üniversite) yönetim kurulu görevlerini yürütüyor. Tarih Vakfı Yurt Yayınları ve Toplumsal Tarih dergisi yayın kurulu üyesidir.
Önder Eren Akgül Georgetown University Tarih bölümünde doktora öğrencisi. Doktora tezini İzmir ve kırsal artalanının 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başında geçirdiği sosyal ve ekolojik dönüşüm üzerine hazırlıyor.

Yapım ve Yayın

Bölüm No: 410
Yayınlanma Tarihi: 17 Nisan 2019
Kayıt Yeri: Istanbul, Türkiye
Ses Editörü: Önder Eren Akgül and Matthew Ghazarian
Müzik: Istanbul'dan Ayva Gelir Nar Gelir - Azize Tozem and Sari Recep
Görseller ve Kaynakça Y. Doğan Çetinkaya'nın müsaadesiyle

Görseller

II. Meşrutiyet'te bir yürüyüş/miting (Çetinkaya, Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak)
1908 Devrimi sonrası kutlamalardan (Çetinkaya, Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak)
Stein mağazasının önünde boykot sırasında toplanma çevirme eylemleri (Çetinkaya, Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak)
Sultanahmet'te Avusturya Macaristan ve Bulgaristan'a karşı yapılan tepki mitingi (Çetinkaya, Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak)
İstanbul Sirkeci'de bir iskele (Çetinkaya, Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak)
Hamallar (Çetinkaya, Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak)
Sirkeci'de hamallar ve kayıkçılar (Çetinkaya, Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak)
Boykot hareketinin liderlerinden Kerim Ağa, Selanik 1911 (Çetinkaya, Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak; Lyndon Comstock aile arşivi)
Rumca gazete Embros'ta çıkan bir karikatür (Çetinkaya, Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak)
İstanbul'da öğrencilerin Avusturya Macaristan ve Bulgaristan'a karşı mitingi (Çetinkaya, Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak)

Bibliyografya

Y. Doğan Çetinkaya, 1908 Osmanlı Boykotu: Bir Toplumsal Hareketin Analizi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004).

Y. Doğan Çetinkaya, The Young Turks and the Boycott Movement: Nationalism, Protest and the Working Classes in the Formation of Modern Turkey (London: IB. Tauris, 2014).

Y. Doğan Çetinkaya, Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak: Kitle Siyaseti, Toplumsal Sınıflar, Boykotlar ve Milli İktisat (1909-1914) (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015).

Zafer Toprak, Türkiye'de Milli İktisat (1908-1918), (İstanbul: Doğan Kitap, 2017).

Uğur Ümit Üngör, Modern Türkiye'nin İnşası: Doğu Anadolu'da Ulus, Devlet ve Şiddet (1913-1950), (İstanbul: İletişim Yayınları, 2016).

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.