Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler

Bölüm 447

Sunucu: Can Gümüş

Podcast'i indir
Feed | iTunes | GooglePlay | SoundCloud

Bu bölümde K. Mehmet Kentel ve Akif Ercihan Yerlioğlu ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler sergisi üzerine sohbet ediyoruz. Elyazmaları üzerinden Osmanlı toplumunda çok dillilik, gündelik hayat, tıp, evren ve zamanın bilgisi, toplumsal cinsiyet ve cinselliğin izlerini süren sergi odağında yazmalarla Osmanlı tarihyazımındaki yeni yaklaşımların ilişkisini değerlendiriyoruz.

Stream via SoundCloud 


Katılımcı Biyografileri

K. Mehmet Kentel doktorasını 2018 yılında University of Washington’dan, “Assembling ‘Cosmopolitan’ Pera: An Infrastructural History of Late Ottoman Istanbul” başlıklı teziyle aldı. Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler sergisinin küratörü olan Kentel, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde Araştırma Projeleri Yöneticisi olarak çalışmakta ve YILLIK: Annual of Istanbul Studies dergisinin yardımcı editörlüğünü yürütmektedir. Araştırmaları geç Osmanlı İstanbul’unun çevresel ve altyapısal tarihi üzerine yoğunlaşan Kentel, 2017 yılında ANAMED’deki Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratı’nın Karikatürleri sergisinin danışmanlığını ve metin yazarlığını yapmıştı.
Akif Ercihan Yerlioğlu, Harvard Üniversitesi’nde Tarih ve Ortadoğu Çalışmaları bölümünde yürüttüğü doktora çalışmasında Osmanlı Devleti’nin 17. ve 18. yüzyıllardaki tıp söylemi, uygulamaları ve şifa kültürü gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Devam etmekte olan doktora araştırması bu zamana kadar Koç Üniversitesi-Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), American Research Institute in Turkey (ARIT), Gerda Henkel Vakfı ve Mahindra Humanities Center gibi kurumlar tarafından desteklenmiştir.
Can Gümüş Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ndeki doktora çalışmalarına, geç Osmanlı dönemi kentlerinde halk sağlığı ve kentleşme ilişkisini incelediği araştırmasıyla devam ediyor.

Yapım ve Yayın

Bölüm No. 447
Yayınlanma Tarihi: 2 Şubat 2020
Kayıt Yeri: ANAMED, Istanbul
Müzik: Ehl-i Keyif Yegah Sirto
Ses Editörü: Can Gümüş
Görseller: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün müsaadesiyle
Kaynakça: K. Mehmet Kentel ve Akif Ercihan Yerlioğlu’nun müsaadesiyle

Görseller

Ekbername, c. 2, Ebü’l-fazl el-Allâmî (ö. 1602). Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu (SVİKV), İAE, ŞR 539.
Divan, Fehim-i Kadim (ö. 1647). İstinsah: Van Kalesi muhafızı İbrahim Ağa, 1679. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu (SVİKV), İAE, ŞR 1.
Zafername, Mustafa b. Mehmed Antâkî Münif (ö. 1742-1743). İstinsah: Mehmed Emin, 1751-1752. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu (SVİKV), İAE, ŞR 5.
Tercüme-i Şahname. İstinsah: 19. yüzyıl. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu (SVİKV), İAE, ŞR 552.
Şahname, Firdevsî (ö. 1020 [?]), 1018. İstinsah: Abdülkerim Bik Piluh, 1694. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu (SVİKV), İAE, ŞR 129.
Hevâdim-i revâfız, Nu’man-ı Tebrizî, 1730-1731. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu (SVİKV), İAE, ŞR 390.
Divan, Kişverî (15-16. yüzyıllar). Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu (SVİKV), İAE, ŞR 61.
Divan, Kişverî (15-16. yüzyıllar). Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu (SVİKV), İAE, ŞR 61.
Divan, Kişverî (15-16. yüzyıllar). Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu (SVİKV), İAE, ŞR 61.
Divan, Kişverî (15-16. yüzyıllar). Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu (SVİKV), İAE, ŞR 61.
“Hekimbaşı.” Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmed, nr. 3690.
Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler sergisi iç mekân. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 18 Ekim 2019 – 25 Temmuz 2020.
Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler sergisi iç mekân. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 18 Ekim 2019 – 25 Temmuz 2020.
Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler sergisi iç mekân. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 18 Ekim 2019 – 25 Temmuz 2020.
Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler sergisi iç mekân. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 18 Ekim 2019 – 25 Temmuz 2020.
Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler sergisi iç mekân. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 18 Ekim 2019 – 25 Temmuz 2020.
Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler sergisi iç mekân. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 18 Ekim 2019 – 25 Temmuz 2020.

Bibliyografya

Bachour, Natalia. “Iatrochemistry and Paracelsism in the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.” Intellectual History of the Islamicate World 6, no. 1–2 (2018): 82–116.

Bayat, Ali Haydar. Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşılar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1999.

Büyükkarcı Yılmaz, Fatma. “On yedinci yüzyıldan bir kırkambar: Baldırzâde ailesine ait bir mecmua.” Turkish Studies 8, s. 1 (2013): 549-578.

Değirmenci, Tülün. “Bir kitabı kaç kişi okur? Osmanlı’da okurlar ve okuma biçimleri üzerine bazı gözlemler.” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar 13 (Güz 2011): 7-43.

Erdemir, Ayşegül Demirhan. “Emîr Çelebi.” In TDV İslam Ansiklopedisi,  Cilt 11:129–30. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995.

Erünsal, İsmail E. Osmanlılarda kütüphaneler ve kütüphanecilik: tarihî gelişimi ve organizasyonu. 2. baskı. Tarih/inceleme-araştırma dizisi 71. İstanbul: Timaş Yayınları, 2015.

Fetvacı, Emine. Sarayın İmgeleri: Osmanlı Sarayının Gözüyle Resimli Tarih. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2013.

Gürbüzel, Aslıhan. “Citizens of Piety: Networks of Piety and the Public Sphere in Early Modern Ottoman Cities.” Journal for Early Modern Cultural Studies 18, s. 3 (Yaz 2018): 66-95.

Güvenç, Murat, Ayşe Nur Akdal, “Mapping the Bostancıbaşı (Chief Gardener) Registers (1800–1803): An Exploratory Study of Socio-Spatial Differentiation on the Shorelines of Early Modern Istanbul.” Spatial Webs: Mapping Anatolian Pasts for Research and the Public, derleyen Christopher H. Roosevelt. İstanbul: ANAMED, 2020’de çıkacak.

Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler, sergi kitapçığı. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2019.

İhsanoğlu, Ekmeleddin, Ramazan Şeşen, M. Serdar Bekar, Gülcan Gündüz, and Bulut Veysel. Osmanlı tıbbi bilimler literatürü tarihi, 3 Cilt.  Edited by Ekmeleddin İhsanoğlu. İlim tarihi kaynaklar ve araştırmalar serisi ; no. 14. İstanbul: İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi IRCICA, 2008.

Kuru, Selim S. “A Radical Discourse of Desire.” YILLIK: Annual of Istanbul Studies 1 (2019): 167.

Kuru, Selim S. “Generic Desires: Homoerotic Love in Ottoman Turkish Poetry.” Homeorotic Desire in Islam and Christianity: 12th-20th centuries, derleyen Umberto Grassi. Rome, Italy: Viella English Series, 2020’de çıkacak.

Kut, Günay, et al., eds., İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yazma Eserler Kataloğu, 3 cilt. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2014.

Kut, Günay. Acâibü’l-mahlûkât-Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları II. Hazırlayan Fatma Büyükkarcı Yılmaz. İstanbul: Simurg, 2010.

Mandujano, Oscar Aguirre. “Poetics of Empire: Literature and Political Culture at the Early Modern Ottoman Court.” Doktora tezi, University of Washington, 2018.

Neumann, Christoph K. “Üç tarz-ı mütalaa: Yeniçağ Osmanlı Dünyası’nda kitap yazmak ve okumak.” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar 1 (Bahar 2005): 51-76.

Niyazioğlu, Aslı. On Yedinci Yüzyıl İstanbul’unda Rüyalar ve Hayatlar. İstanbul: Doğan Kitap, 2020’de çıkacak.

Pugliano, Valentina. “Pharmacy, Testing, and the Language of Truth in Renaissance Italy.” Bulletin of the History of Medicine 91, no. 2 (2017): 233–273.

Sezer, Yavuz. “The Architecture of Bibliophilia : Eighteenth-Century Ottoman Libraries.” Doktora Tezi, Massachusetts Institute of Technology, 2016.

Shefer-Mossensohn, Miri. Ottoman Medicine: Healing and Medical Institutions, 1500-1700. Albany: SUNY Press, 2009.

Tanman, Mehmet Baha. “Ottoman Architecture and the Sufi Orders: Dervish Lodges." Sufism and Sufis in Ottoman Society, derleyen Ahmet Yaşar Ocak, 317-81. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2005.

Yılmaz, Coşkun & Necdet Yılmaz, ed. Osmanlılarda Sağlık, 2 Cilt. İstanbul: Biofarma, 2006.

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.