İtikadın Peşinde: Osmanlı Bürokratları ve Amerikan Misyonerleri

| Amerikalı misyonerlerin Osmanlı Devleti sınırlarındaki faaliyetlerini incelemek, İslam ve Hristiyan dünyası ilişkilerine dair yaygın kabuller hakkında bize ne anlatır? Osmanlı Devleti sınırları dahilindeki misyoner varlığını tespit, teftiş ve tahdid etmek amacıyla hangi yöntemlere başvurmuş, bu süreç aktörler arasında ne gibi gerilimlere yol açmıştır? Bu bölümde Emrah Şahin ile ”İtikadın Peşinde: Osmanlı Bürokratları ve Amerikan Misyonerleri” kitabı odağında Amerikan misyonerlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nda bıraktığı mirası ve devlet erkanı ile misyonerler arasındaki çok katmanlı ilişkiyi değerlendiriyoruz.
Click for RSS Feed
Amerikalı misyonerlerin Osmanlı Devleti sınırlarındaki faaliyetlerini incelemek, İslam ve Hristiyan dünyası ilişkilerine dair yaygın kabuller hakkında bize ne anlatır? Osmanlı Devleti sınırları dahilindeki misyoner varlığını tespit, teftiş ve tahdid etmek amacıyla hangi yöntemlere başvurmuş, bu süreç aktörler arasında ne gibi gerilimlere yol açmıştır? Bu bölümde Emrah Şahin ile ”İtikadın Peşinde: Osmanlı Bürokratları ve Amerikan Misyonerleri” kitabı odağında Amerikan misyonerlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nda bıraktığı mirası ve devlet erkanı ile misyonerler arasındaki çok katmanlı ilişkiyi değerlendiriyoruz.
Katılımcı BİYOGRAFİLERİ

Emrah Şahin Türkiye Çalışmaları Direktörü ve Eğitimci Doçent Doktor olarak Florida Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Küresel İslam Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, Florida Dijital Sosyal Bilimler Kurulu Üyesi ve Uluslararası Çalışmalar Programı Öğretim Üyesidir. Türkiye ve Kanada’da eğitimini tamamlamıştır (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans, Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, McGill Üniversitesi Doktora). Ortadoğu ve Osmanlı üzerine yürüttüğü çalışmalarının merkezinde siyasetin toplumu nasıl yansıttığı ve kültürü nasıl etkilediği meselesi bulunmaktadır. Florida Yılın Öğretmeni Ödülü, McGill Seçkin Eğitimci Ödülü ve Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü sahibidir.
Can Gümüş Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ndeki doktora çalışmalarına, geç Osmanlı dönemi kentlerinde halk sağlığı ve kentleşme ilişkisini incelediği araştırmasıyla devam ediyor.

Yapım ve Yayın


Bölüm No: 517
Yayınlanma Tarihi: 16 Ocak 2022
Kayıt yeri: Gainesville, FL / Istanbul
Ses Editörü: Chris Gratien
Müzik: A.A. Aalto; Chad Crouch
Kaynakça Emrah Şahin'in müsaadesiyle


BİBLİYOGRAFYA


Emrah Şahin'in eserleri

İtikadın Peşinde: Osmanlı Bürokratları ve Amerikan Misyonerleri. İstanbul: TİMAŞ, 2022.

“Construction of National Identities in Early Republics: A Comparison of the American and Turkish Cases” (Timothy Roberts ile). The Journal of the Historical Society 10: 4 (2010): 507-31.

“Myth of the Eternal State: Armenian Outlaws, American Outsiders, and the Ottoman Search for Order.” The Journal of Historical Sociology 34: 3 (2021): 491-503.

“Para, İktidar ve İncil: Amerika, Osmanlı ve Balkanlar.” Savaş Kafkasyalı, ed., Miadı Dolmayan Umut: Vakti Azizden Vakti Zelalete. Ankara: TİKA, 2016. Cilt 4. 101-118.

“Sultan’s America: Lessons from Ottoman Encounters with the United States.” Journal of American Studies of Turkey 39 (2014): 55-76. 

“Thinking Religion Globally, Acting Missionary Locally: Last Century’s American Missionary Experience in the Near East.” World History Bulletin 23 (2007): 33-6.

Bir Zamanlar Amerika ve Türkler: Siyasi, Sosyal, Dini ve Ticari Temaslar. İstanbul: Libra, 2017.

Faithful Encounters: Authorities and American Missionaries in the Ottoman Empire. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2018.


Seçme Kaynakça

Deringil, Selim. The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire 1876-1909. London: Tauris, 2011. 

Kieser, Hans-Lukas. Nearest East: American Millennialism and Mission to the Middle East. 2012. 

Kocabaşoğlu, Uygur. Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika. İstanbul: İmge, 2018. 

Makdisi, Ussama. Artillery of Heaven: American Missionaries and the Failed Conversion of the Middle East. Ithaca: Cornell University Press, 2009. 

Reeves-Ellington. Barbara. Domestic Frontiers: Gender, Reform, and American Interventions in the Ottoman Balkans and the Near East. Amherst: University of Massachusetts Press, 2013. 

Womack, Deanna Ferree. Protestants, Gender and the Arab Renaissance in Late Ottoman Syria. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019. Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.